Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Cellebiologi af Mind Map: Cellebiologi

1. 5. Cellers organeller

1.1. Alle celler har membran, cytoplasma og ribosomer

1.2. Kun eukaryoter har kerne og mitokondrier

1.2.1. Planteceller har desuden  grønkorn og vakuoler

1.2.1.1. Fotosyntese:   6 CO2 + 6 H20 + sollys -> 6 O2 + C6H12O6

1.2.2. Dyreceller har ingen cellevæg

2. 3. Hvad er en celle?

2.1. Planter, dyr, svampe, bakterier og andre organismer består alle af en eller flere celler. En celle er et lille, lukket rum, hvor rummets vægge består af en tyndmembran. Inde i cellen er der en væske og forskellige organeller. De er værktøjer for cellen, når den skal kopiere sig selv, fremstille forskellige stoffer og omsætte energi.

3. 4. Celletyper

3.1. - Prokaryoter - Eukaryoter

3.1.1. Man inddeler celler i prokaryoter og eukaryoter. Den prokaryote celle er en ret lille og meget simpel celle med få organeller. Bakterier er prokaryote celler. Den eukaryote celle er større og har mange organeller. Mennesker, planter og gær er alle eksempler på eukaryote organismer.

3.1.1.1. 4. Eukaryoter er højerestående celler fra fx planter, dyr og svampe udviklede sig fra de prokaryote celler for omkring 2,7 milliarder år siden. De har cellekerne, som er omgivet af en specialiseret cellekernemembran. Disse celler kaldes eukaryoter - Eu betyder ægte eller rigtig, og karyot betyder som bekendt kerne. Det bliver til ægte kerne. Eukaryote celler er altså celler med kerne.

3.1.1.2. Prokaryoter har ikke nogen cellekerne, og derfor bliver de kaldt for prokaryoter. Navnet er faktisk meget sigende, for pro betyder før, og karyot kommer fra det græske ord karyon og betyder kerne. Det bliver til før kerne. Prokaryote celler er altså celler uden kerne

4. 2. Cellers egenskaber

4.1. Hver enkelt lille celle har nogle miniorganer med forskellige funktioner. Dem kalder man organeller. Man kan sammenligne dem med kroppens organer, der også har forskellige funktioner. Vi har fx en tarm, hvor fordøjelsen sker - Vi har lunger, hvor vi optager oxygen og udskiller CO₂. En celle optager også føde fra omgivelserne, fordøjer den og udskiller affaldsstoffer. En celle har fx brug for oxygen og brug for at udskille CO₂. Celler kan rigtig mange ting, og viden om celler, og hvordan de fungerer, kalder vi kalder vi cellebiologi.

5. Opgave

5.1. 5. Opgave: Gruppevis beskrivelse af celletyperne til højre m.h.t. cellernes karakteristika, herunder organeller og deres funktion samt  vigtige processer i cellen - læs desuden de 2 afsnit om enzymer og osmose på Clio. Find desuden mindst 1 forsøg, der kan understøtte undersøgelser indenfor emnet cellebiologi -  enten på Clio eller på nettet (husk kildekritik). Lav på denne baggrund en kort men fyldestgørende præsentation af jeres emne på minimum 5 minutter i Power Point, Prezi, Mind Meister etc.

5.1.1. Bakteriecellen

5.1.2. Nervecellen

5.1.3. Muskelcellen

5.1.4. Menneskets kønsceller

5.1.5. Enzymer

5.1.6. Osmose

6. 1. Hvad skal vi lære?

6.1. - Jeg kan forklare forskelle og ligheder mellem de enkelte celletyper. - Jeg kan forklare, hvad nogle af cellernes organeller hedder, og hvad deres funktion er. - Jeg kan beskrive og undersøge, hvordan mennesket er opbygget af en række specialiserede celler som fx kønsceller, muskelceller og nerveceller.