Værdier - hvad forbinder du med ordet?

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Værdier - hvad forbinder du med ordet? af Mind Map: Værdier - hvad forbinder du med ordet?

1. Noget som er vigtigt

1.1. Noget som mange synes er vigtigt

2. wow

2.1. Det tænker jeg også

2.1.1. enig

3. Respekt

3.1. For hvad?

3.1.1. for sine medmennsker

4. Noget man skal leve op til

5. Hårdt arbejde

6. Habitus

6.1. Kerne-elementer i ens identitet

6.2. Habitus - afspejler den værdier?

7. Noget positivt der læres videre

7.1. Opdragelse

7.2. Nogle positive handlings- og tankemønstre der videregives.

7.3. Negative værdier?

8. Ærlighed

9. Noget der er med til at definere en person/samfund

9.1. Social arv

9.1.1. Noget der også kan bruges til at bryde social arv.

10. et nøgleord inden for styring af samfundet

11. Fairness

11.1. I juridisk forstand?

12. Borgerskab

12.1. Demokrati

12.2. Diktatur

12.3. Teokrati

12.4. Monarki

12.5. Teknokrati

12.6. Meritokrati

13. Noget man skal have i tankerne

13.1. Man skal være bevist om, hvilke værdier man videregiver.

13.2. Hvordan?

14. en diffus størrelse, der kan være positivt eller negativt for den enkelte alt efter arv/miljø/ideologi

15. Noget man skal stræbe efter

15.1. noget der bliver påbudt eller beordret, at man skal stræbe efter

16. Det kan både være personlige værdier og fælles

17. Præstation

18. Et grundlag?

19. Er der en demokratisk proces i forb. med samfundets værdier?