Tema: Identitetsdannelse i det senmoderne samfund

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Tema: Identitetsdannelse i det senmoderne samfund af Mind Map: Tema: Identitetsdannelse i det senmoderne samfund

1. DET SENMODERNE SAMFUND

1.1. IFØLGE GIDDENS

1.1.1. aftraditionalisering

1.1.1.1. ikke bundet til bestemt sted

1.1.2. individualisering

1.1.2.1. mig i centrum

1.1.2.1.1. tilrettelægge sit liv, uden hjælp

1.1.3. ekspertsystemer

1.1.3.1. eksperter har foretaget handlinger

1.2. IFØLGE BECK

1.2.1. kritisk om dagens samfund

1.2.2. risikosamfundet

1.2.2.1. selvskade

1.2.2.1.1. 1/10 danske teenagere har skadet

1.2.3. institutionaliseret individualisering: samfundet støtter individualiseringstendenserne

1.2.3.1. forudsætning for at kunne deltage

1.3. IFØLGE ZIEHE

1.3.1. kulturel frisættelse; ligestillingskamp, familiens udvikling

1.3.2. formbarhed; alt er muligt. individualisering

1.3.3. subjektivisering: blande folki ens følelsesliv

1.3.4. potensering: forlængelse af individualisering.

1.3.4.1. man mærker, at man lever.

1.4. generation Y: egoistiske zapper-generation.

1.4.1. vær individuel! gør-det-selv-identiteten

1.5. ontologisering: menneskets behov for mening

1.5.1. ... med livet. forandriger på menuen

1.6. narcissisme: selvsikker udadtil, usikker indadtil

2. SOCIAL DIFFERENTIERING

2.1. LIVSSTIL

2.1.1. BOURDIEU

2.1.1.1. hapitatus

2.1.1.1.1. felt

2.1.2. ligheder og forskelle sociale grupper

2.1.3. minervamodellen

2.1.4. segment

2.2. LEVEVILKÅR

2.2.1. indkomst, uddannelse, erhverv og position

2.3. LIVSFORM

2.3.1. den selvstændige livsform

2.3.1.1. egen chef. formålet med livet

2.3.1.2. fritid og job flyder sammen

2.3.2. lønarbejderlivsformen

2.3.2.1. mest mulig fritid

2.3.2.2. interessant job, med god løn

2.3.3. den karrierebundne livsform

2.3.3.1. man lever for arbejdet

2.3.3.2. lønnen er høj

2.3.3.3. grænse mellem arbejde og fritid

2.3.3.3.1. .. er flydende

2.3.3.4. ægtefælde der støtter op

2.3.4. kvindelivsformer (bonus)

2.3.4.1. husmoderlivsformen: fokus på familien

2.3.4.2. baglandslivsformen: partner til karrierebunden person

2.3.4.3. skabe kulturel image

2.3.5. Etnocentrisme: ser alt igennem sin

2.3.5.1. ..egen kulturs briller. folk misforstår

2.4. stratifikation - befolkning i lag

2.4.1. 5 socialgrupper

2.5. social mobilitet (mønsterbryder)

2.5.1. social arv

2.6. fattigdom

2.6.1. absolut økonomisk fattig

2.6.1.1. relativt fattig

3. FAMILIETYPER

3.1. TEAMFAMILIEN

3.1.1. Moderne, stærk familie. Demokratisk opdragelse

3.2. SVINGDØRFAMILIEN

3.2.1. Moderne, svag familie. Laissez-faire-opdragelse

3.2.1.1. Fællesskabet er begrænset

3.3. DEN PARTIARKALSKE FAMILIE

3.3.1. Traditionel, stærk familie. Autoritær opdragelse

3.3.1.1. Begrænset individuel frihed

3.4. DET SOCIALE AKVARIUM

3.4.1. Moderne, svag familie. Laissez-faire-opdragelse

3.4.1.1. Svage normer, uorganiseret, ingen fællesskab

4. SOCIALISATION

4.1. IDENTITET

4.1.1. personlig identitet

4.1.1.1. valg, følelser

4.1.2. social identitet

4.1.2.1. vores ansigt med verden

4.1.3. Fire identitesniveauer

4.1.3.1. jeg-identitet

4.1.3.1.1. hvad er jeg?

4.1.3.2. personlig identitet

4.1.3.2.1. hvordan vil jeg være/fremstå?

4.1.3.3. social identitet

4.1.3.3.1. hvordan sociale omgivelser opfatter mig?

4.1.3.4. kollektiv identitet

4.1.3.4.1. hvad/hvem hører jeg til?

4.2. SOCIAL KONTROL

4.2.1. TILPASSE SAMFUNDETS NORMER. SANKTIONER BRUGES.

4.2.1.1. SOCIALE ROLLER. UFORMELLE ROLLER

4.2.2. SOCIAL STRUKTUR,FÆLLESSKAB ORGANISERET & STYRE

4.2.2.1. ROLLEKONFLIKT

4.3. SOCIALE GRUPPER

4.3.1. primær-gruppe

4.3.2. sekundær-gruppe

4.3.3. formel gruppe

4.3.4. referene-gruppe

4.4. HVAD ER SOCIALISATION?

4.4.1. MENNESKER "OPDRAGES" TIL AT BLIVE..

4.4.1.1. DEL AF SAMFUNDET...

4.4.2. PRIMÆR- OG SEKUNDÆR SOCIALISATION

4.4.3. FORMELLE OG UFORMELLE NORMER

4.4.4. SANTIONER, NEGATIVE OG POSITIVE

4.4.5. DOBBELTSPCIALISERING

5. SAMFUNDSTYPER

5.1. SOCIAL KARAKTER

5.2. det traditionelle samfund

5.2.1. 90-95% organiseret i landbruget

5.2.1.1. gentagelse & erfaring

5.3. det moderne samfund

5.3.1. social mobilitet. %fastlagt liv. kernefamilie

5.3.1.1. urbanisering: fra landet til byen

5.4. det senmoderne samfund

5.4.1. gruppestyret individ

5.4.1.1. teknologi- og kommunikation

6. SAMFUNDSFAG OG SAMFUNDSFAGLIG METODE

6.1. ET FOKUSGRUPPEINTERVIEW

6.2. kurve- og søjlediagrammer

7. Myren,sneglen og kamæleonen

7.1. myren: traditionstyret, følger normer og traditioner

7.2. sneglen: indrestyret, reguleres af normer og værdier

7.2.1. ..indlært i hjemmet tydelige forventninger

7.3. kamæleonen: gruppestyret, tilpasser sig omgivelserne