Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår af Mind Map: Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

1. Vandmangel

1.1. Forurening af grundvand

1.2. forurening af overfladevand (have, søer mm)

1.3. Klimaforandringer

1.4. rettigheder til vand

1.5. tekniske løsninger

2. Fødevaremangel

2.1. GMO-afgrøder

2.2. biobrændsel

2.3. Ulige fordeling af maden

2.4. effektivisering af landbrug

2.4.1. bæredygtighed

2.4.2. intensivt landbrug

2.4.3. økologi

2.5. Kødproduktion

2.5.1. insekter som en løsning

3. Livsstilssygdomme

3.1. Sukkersyge

3.2. hjertekarsygdomme

3.3. stress

3.4. fedme

3.5. sygdomme forårsaget af moderne levevilkår

4. Bioteknologi

5. Genteknologi

5.1. Gensplejsning

5.2. genteknologi

5.3. etiske dilemmaer

6. Syntetisk biologi

6.1. Muligheder

6.2. Konsekvenser/risikoer

6.3. Playing God?

7. Brændstoffer

7.1. biobrændsel

7.2. syntetisk

7.3. fossile brændstoffer

7.4. atomkraft

7.5. fissionsenergi

7.6. Transport

8. Medicin

8.1. Behandling af livsstilssygdomme

8.2. Arvelige sygdomme

8.3. Livsforlængende behandling

9. Klimaforandringer

9.1. Oversvømmelser

9.2. Ekstremt vejr

9.3. Klimaflygtninge

10. Befolkningsudvikling