syre/baser

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
syre/baser af Mind Map: syre/baser

1. Baser

1.1. OH-

1.1.1. pOH = 14- pH

1.1.2. pOH = -log(OH-)

1.2. pKb = -log(Kb)

1.3. Kan optage hydroner (mono og di)

1.4. Stærk base har nemt ved at optage hydroner

2. Syre

2.1. H+/H3O+

2.1.1. pH = -log(H3O+)

2.1.2. pH = 14 - pOH

2.2. Ks = ([B] [H3O+]) / ([s])

2.3. Monohydron og dihydron (antal hydroner/protoner en syre kan afgive)

2.4. pKs = -log(Ks)

2.5. stærk syre har nemt ved afgive sin hydron

3. Amfolyt

3.1. Syre/baser

3.1.1. Fx H2O , aminosyre

3.1.1.1. vandsionprodukt Kv = 1,0 * 10^-14

3.1.1.1.1. temperatur afhænigig

3.1.1.1.2. Vands pH = 7 (neutral) ved stuetemperatur

4. Ligevægt: forhold mellem produkt og reaktant

4.1. Kc=[Produkter] / [Reaktanter]

4.2. Q_eq = produkt / reaktant (bruges når der ikk er ligevægt)

5. Buffer: lille ændring i pH ved tilsætning af syre/base

5.1. Stærk syre og svag base

5.2. svag syre og stærk base

5.3. pH = pks + log (cs/cb) v pH = pKb + log(cb/cs)        (eller med nb/ns og omvendt i log)

6. Korresponderende syre-basepar

7. Titrering:

7.1. Ækvivalenspunktet: Når alt af analytten er opbrugt

7.1.1. Kan føre til stor pH stigning

7.1.1.1. Man kommer udenfor bufferoptimum/alkanregion