Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Lyrik/digte af Mind Map: Lyrik/digte

1. Situation og indhold

1.1. Ikke en egentlig handling

1.2. Tanker, følelse, stemning eller tilstand

1.3. Forløb

1.3.1. Bevægelse i tid, fx sommer til vinter

1.3.2. Ændring af rummet, fx fra stilstand til uro

1.3.3. Følelses ændring, fx fra had til kærlighed

1.4. Episke analyseredskaber

1.4.1. Personkarakteristik

1.4.2. Fortæller

1.4.3. Synsvinkel

1.4.4. Tid

1.4.5. Sted

1.4.6. Miljø

2. Opsætning

2.1. Det grafiske præg

2.1.1. Bestemt form med masser af luft omkring

2.1.2. Nogle gange udformet som:

2.1.2.1. trekant

2.1.2.2. kugle

2.1.2.3. osv.

2.1.3. Opfattelse af digtet

2.2. Strofer og vers

2.2.1. Strofer består af en rækketekstlinjer

2.2.2. Tekstlinjer kaldes for vers

2.3. Ubunden- og bunden form

2.3.1. Bunden form

2.3.1.1. Alt er ens

2.3.1.2. Ældre digte

2.3.2. Ubunden form

2.3.2.1. Ikke sat op efter noget bestemt

2.3.2.2. Moderne digte

3. Lyd

3.1. Rim

3.1.1. Ørerim

3.1.1.1. Ord der rimer når man udtaler dem

3.1.2. Øjerim

3.1.2.1. Ord der ikke rimer på lyden, men i stavelserne

3.1.3. Enderim

3.1.3.1. Hvor to ord ender på samme lyd

3.1.3.2. Parrim

3.1.3.2.1. a-a-b-b, rim i par

3.1.3.3. Krydsrim

3.1.3.3.1. a-b-a-b, rim der krydser hinanden

3.1.3.4. Omslutningsrim

3.1.3.4.1. a-b-b-a, rim hvor det omslutter et andet rim

3.1.4. Bogstavrim

3.1.4.1. Allitterationer

3.1.4.1.1. Ord med samme begyndelseskonsonant

3.1.4.2. Assonans

3.1.4.2.1. Vokalerne danner rimene, vrimlende, trimlende, himlende

3.2. Rytme

3.2.1. Trykstærke stavelser

3.2.1.1. Man ligger trykket på stavelsen

3.2.2. Tryksvage stavelser

3.2.2.1. Når man ikke ligger trykket på stavelsen

3.2.3. Fri rytme

3.2.3.1. Når der ikke er noget system i trykket på stavelserne

4. Sproglige virkemidler

4.1. Ordvalg

4.1.1. Ordklasser

4.1.1.1. Udsagnsord/navneord/tillægsord

4.1.2. Gentagelser og variation

4.1.2.1. Forstærke udsagn

4.1.2.2. Indfri nogle forventinger hos læserne

4.1.3. Modsætninger

4.1.3.1. Sammenhæng mellem tingene

4.2. Billedsprog

4.2.1. Skabe stemning og eftertanke

4.2.2. Sammenligninger

4.2.2.1. Noget sammenlignes med noget andet

4.2.3. Metafor

4.2.3.1. Et ord af et udtryk som i en speciel sammenhæng for en anden betydning

4.2.4. Død metafor

4.2.4.1. Noget der engang var en metafor men nu er det bare normalt

4.2.5. Besjæling

4.2.5.1. Døde ting tilægges menneskelige egenskaber

4.2.5.2. Personifikation

4.2.6. Symboler

4.2.6.1. Ord eller et udtryk vi beskriver med noget andet

4.2.7. Medbetydningsord

4.2.7.1. Et ord eller udtryk som betyder noget andet eller mere

4.2.7.2. læs mellem linjerne

4.3. Realplan/billedplan

5. Tema og budskab

5.1. Hvad betyder digtet

6. Perspektivering og vudering

6.1. Perspektivering

6.1.1. Forbinde den med noget andet

6.1.2. Sammenligning

6.2. Vudering

6.2.1. Generel vudering

6.2.1.1. Objektiv

6.2.2. Personlig vudering

6.2.2.1. Egen mening