Fortolkningshypotese

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Fortolkningshypotese af Mind Map: Fortolkningshypotese

1. Fortæller

1.1. Førsteperson: Når fortælleren fortæller fra sin egen synsvinkel

1.2. Tredjeperson: Når man ser historien udefra

1.3. Observerende: Ydre synsvinkel, kan ikke læse tanker

1.4. Alvidende: Når fortælleren ved alt, læser tanker

1.5. Personal: Når den er personbundet

1.6. Upålidelig bevidst: En der bevidst giver falske informationer

1.7. Upålidelig ubevidst: En der ubevidst giver falske informationer

1.8. Synsvinkler

1.8.1. Indre synsvinkel: Ser begivenheder fra en persons synsvinkel. Har adgang til deres indre

1.8.2. Vekslende indre synsvinkel: Skifter fra person til person

1.8.3. Ydre synsvinkel: Man ser personer udefra

1.8.4. Kombineret indre/ydre synsvinkel: Man ser begivenheden indefra og udefra

1.8.5. Medsyn: Begivenheden fortælles mens den sker.

1.8.6. Bagudsyn: Begivenheden fortælles efter det er sket.

2. Fremstillingsformer

2.1. Beretning

2.1.1. Man er i handlingens midte

2.1.2. Panoramisk fremstilling: Man kan overskue begivenheder over store tidsmæssige forløb eller se flere forskellige steder samtidig

2.2. Beskrivelse

2.3. Reflektion

2.4. Dialog

2.5. Fortællerkommentar

3. Komposition

3.1. Består af to faktorer: Den indre og ydre komposition

3.2. Der findes forskellige slags

4. Konflikt

4.1. Ydre konflikt

4.2. Indre konflikt

5. Personkarakteristik

5.1. Indirekte karakteristik (indre)

5.2. Direkte karakteristik (ydre)

5.3. Kendetegn

5.3.1. Ydre

5.3.2. Indre

5.3.3. Sociale

5.4. Flad- og rund person

5.4.1. Roller/stereotyper

5.5. Dynamiske og statiske personer

5.6. Kontrast- og parallelperson

5.7. Relationer mellem karakterer

6. Sted, miljø og rum

6.1. Det fysiske miljø

6.2. Det sociale miljø

6.3. Rum

7. Tid

7.1. Fortalt tid

7.2. Fortæller tid

7.3. Tidsperiode

7.4. Årstider

7.5. Tid på dagen og året

7.6. Klokkeslet

7.7. Tidspunkt i livet hos personen/personer