RELIGION

Plan your projects and define important tasks and actions

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
RELIGION af Mind Map: RELIGION

1. Myter

1.1. Myter er religiøse grundfortællinger, som udgør skelettet i enhver religion. Det er overnaturlige fortællinger fra urtiden eller fjern fortid. Det kan fx. være skabelses og syndefalds myten fra det gamle testamente.

1.2. Myte begreber: Kosmogoni er en myte der fortæller om verdens skabelse eller tilblivelse. Teogoni er en myte der fortæller om gudernes tilblivelse. Antropogoni er en myte der fortæller om menneskets skabelse. Ætiologi forklarer og begrunder forhold i den menneskelige tilværelse. Eskatologi fortæller om verdens undergang.

2. Ritualer

2.1. Ritualer er handlinger, som mennesket udfører, for at komme i kontakt med det hellige. Det kan fx. være at synge salmer, bøn, dåb, begravelser og nadver.

2.1.1. Define actions as necessary

3. Dogmer

3.1. Dogmer er religionernes fastslåede sandheder, som opfattes, som den absolutte og inddiskutable. Det kunne fx. være at Gud er skaberen, og mennesket som den ufuldkomne synder.

4. Gudsbegræber

4.1. Polyteisme

4.1.1. Flere guder. Findes i religioner: hinduisme, nordisk asatro, gammel græsk religion.

4.2. Monoteisme

4.2.1. En Gud. Findes i kristendommen, jødedommen og i islam.

4.3. Panteisme

4.3.1. En energi, kraft. Findes i new age, numerologi og feng shui.

4.4. Ateisme

4.4.1. Ingen Gud eller guder findes. Kunne være Buddhismen da man opfatter Buddha som et menneske.

5. Det materielle

5.1. Er når der er noget konkret og håndfast, som betragtes som noget helligt. Det kunne fx. være templer, kirker, moskeer, bøger, billeder, ikoner, statuer,klædninger, røgelse, vand, vin og brød.

6. Det sociale/organisering

6.1. Omfatter det forhold at religioner typisk er organiseret i tro samfund eller menigheder.

6.2. Minoritetsreligion. Er en lille gruppe i en befolkning. som ønsker at udøve og bevare deres religion.

6.3. Majoritetsreligion. Er når størstedelen af samfundet udøver og vil bevare religionen.

6.4. Der er fire sociologiske teorier: Deprivationsteori. Er dem der mangler noget som andre har. Socialisationsteori. Er dem der er opdraget. Teorien om rationelle valg. Er dem der ønsker sig, ønsker at tro, vælger. Teorien om søgen efter mening og tilknytning. Er dem der har overskud, og søgen efter meningen med forklaringer på livet og døden.

7. Ninian Smarts 7-dimensionelle religionsmodel.

7.1. 1. Den praktiske og rituelle dimension. Er formelle ritualer og uformelle skikke og religiøse vaner.

7.2. 2. Den oplevelsesmæssige og følelsesmæssige dimension. Er ordinære og ekstraordinære religiøse oplevelser.

7.3. 3. Den narrative eller mytiske dimension. Er religiøse tekster og fortællinger.

7.4. 4. Den dogmatiske eller filosofiske dimension. Er systematisering og fortolkning af religions lære.

7.5. 5. Den juridiske og etiske dimension. Er normerne, retningslinjer for livsførelsen og påbud og forbud/leveregler.

7.6. 6. Den sociale og institutionelle dimension. Er fællesskabet og religionens interne organisation og forhold til det omgivende samfund.

7.7. 7. Den materielle dimension. Er religioners udtryk i geografi, bygninger og kunst.

8. Religions kildekritik

8.1. Emic/etic-distinktionen er brugbar, når man vil undersøge, hvem der kommet med et udsagn, og hvad der er formålet med det. Emic. Er indre synsvinkel. En som er involveret i den pågældende religion.

8.2. Etic. Er udefra synsvinkel. En som betragter udtaler sig. Udsagnene kan både være positiv og negativ.

9. Konversion

9.1. Konversion defineres som det forløb eller den proces, der foregår, når en person omvender sig til en religion og derved antager en ny identitet.

9.2. Religionsforskerne Lofland og Stark ser omvendelse som en proces, og har udarbejdet en procesmodel på syv stadier.

9.3. 1. Man er strukturelt modtagelig.

9.4. 2. Man er "tunet" ind.

9.5. 3. Man er religiøs søgende.

9.6. 4. Man oplever et vendepunkt i livet, hvor man henvender sig til den religiøse bevægelse.

9.7. 5. Man knytter sig socialt og følelsesmæssigt til det "nye".

9.8. 6. Man tager social og følelsesmæssig afstand til det "gamle"

9.9. 7. Man får ny identitet og et nyt tilhørsforhold.

10. Friedrich Wilhelm Nietzsche

10.1. Nietzsche var en indflydelsesrig tysk filosof. Han skrev kritisk om moral, religion, kultur, filosofi og videnskab. Han kom med udsagnet "Gud er død".

11. Vækkelsesbevægelserne

11.1. Ordet vækkelse betegner i religiøs sammenhæng en oplevelse, hvorved man føler, at man "vågner" og kommer til bevidsthed om en tilstand, man hele tiden har været i, men som man hidtil ikke har været opmærksom på. Der er mange i Danmark fx: Pinse bevægelsen, City kirken, Evangelist og Jehovas vidner.