32-årig patient med kroniske lænderygsmerter

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
32-årig patient med kroniske lænderygsmerter af Mind Map: 32-årig patient med kroniske lænderygsmerter

1. Livssituation

1.1. Sociale forhold/familieforhold

1.1.1. Datter 3 år

1.1.1.1. Vil gerne være der mere for hende. Det piner patienten at han ikke kan være den far han gerne ville være

1.1.2. Hustru

1.1.2.1. Psykisk syg. Ingen støtte. Patienten oplever belastning og ingen støtte, da han ofte må overtage huslige opgaver han ikke er i stand til pga. smerter. Forventer at skulle "samle op" på en masse, når han kommer hjem

1.1.3. Halvbror

1.1.3.1. Stor støtte

1.1.4. Kusine

1.1.4.1. Økonomisk støtte

1.1.5. Mistet mor pludseligt for ti år siden og far for tre år siden

1.2. Arbejdsforhold

1.2.1. Kontanthjælp. Raskmeldt af kommunen, men urealistisk. Tidligere flyttemand - fyret december 2015 pga. langtidssygemelding.

1.2.2. Læge har sagt at 5-10 timers arbejde/ugtl. er det realistiske

1.3. Mestring

1.3.1. Er i proces med at acceptere ny livssituation

1.3.2. Er ved at finde ny identitet - har tidligere været den der blev en ekstra time på arbejdet

1.3.3. Fokuserer på positiv indstilling til livet

1.3.4. Øver sig i at passe bedre på sig selv

1.3.5. Forsøger at forklare pårørende om smerterne

1.3.6. Har altid talt åbent om død og sygdom i familien

1.3.7. Beskriver at opholdet på Montebello har givet "et løft" og mod på at se fremad

1.3.8. At være far for datter et motivationsfaktor og det der giver mening i livet

2. Dataindsamling (sygeplejeprocessen/smerteanamnese)

2.1. Problemidentifikation

2.1.1. Neurogene smerter i lænd med udstråling til begge ben. Pt. angiver nogen effekt af tradolan, men ønsker større effekt for at kunne deltage 100 % i de 2-4 daglige træninger. Pt. fortæller at han muligvis har overtrænet den første uge med lange gåture og selvtræning i fitnesscenter, som er en tendens han kender fra tidligere, da han godt kan lide at træne hårdt

2.2. Problemanalyse

2.2.1. Smerteanamnese

2.2.1.1. Uddybes ved det mundtlige oplæg

2.2.2. Problem: Smerter (neurogene)

2.2.3. Ætiologi: Kroniske lænderygsmerter efter operation for diskusprolaps

2.2.4. Symptomer: Nedsat træningsdeltagelse og svært ved at modificere træningsintensitet efter smerterne

2.2.4.1. Sygeplejediagnose

2.2.4.1.1. Patienten har smerter (P) på grund af diskusprolaps (Æ); det viser sig ved at patienten har nedsat træningsdeltagelse og har svært ved at modificere træningsintensiteten efter smerterne (S)

2.3. Målformulering

2.3.1. At patienten opnår smertelindring fra VAS 8 til 5 under træningen det kommende døgn, da dette er et acceptabelt niveau for patienten

2.3.2. At patienten bliver i stand til at modificere træning og hvile med henblik på at opnå acceptabelt smerteniveau

2.3.3. Patientens samtykke

2.3.4. Evaluering næste dag kl. 9.30

2.4. Planlægning og udførelse af intervention

2.4.1. Der udleveres i samarbejde med sygeplejerske efter instruks og regler om uddelegeret ordinationsret 3 tbl tradolan 50 mg til resten af døgnet

2.4.1.1. (Smertegruppen 2005)

2.4.1.2. (Pro.medicin.dk 2016)

2.4.2. Patienten opfordres til hvil efter hver træning med psoaspude, TENS-apparat og kuldepakning(vejledning udleveres)

2.4.3. Sundhedspædagogisk samtale med patienten om at tilpasse træning efter smertegrænse og justere træning i fritiden

2.4.4. Drøfte problematik tværfagligt med fysioterapeut

2.4.5. Fysioterapeut forklare sammenhæng mellem træning og smerter ved midtvejssamtale

2.4.6. Smerteundervisning på hold

2.5. Evaluering

2.5.1. Dagen efter kl. 9.30

2.5.2. Patienten kunne gennemføre holdtræning i går eftermiddags, men vil gerne længere ned i smerter

2.5.3. VAS 6 under træning VAS 9 til morgen

2.5.4. Sløvhed som bivirkning til tradolan. Patienten falder hen ved liggende øvelser til holdtræning

2.5.5. Stivhed i ryggen ved brug af kuldepakning

2.5.6. (Herefter gentages sygeplejeprocessen)

3. Plejesituationen

3.1. Opfølgning på smertebehandling

3.2. Patienten har oplevet forværring af smertetilstanden efter den første uges træning er på den baggrund opstartet smertebehandling med 1 tbl tradolan 50 mg 3 gange dgl. samt fået udleveret psoaspude til aflastning af ryggen dagen forinden