Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Kristendommen af Mind Map: Kristendommen

1. Sociale aspekter

1.1. Religiøse mennesker samles ofte i menigheder, hvor man på forskellig måde støtter hinanden og bekræfter hinanden i troen. Det sociale liv kan foregå i det religiøse rum, fx kirken, men også andre steder, fx på skoler med religiøst ståsted, sommerlejrer, i hjemmet.

2. Materielle ting

2.1. Kristendommen har af religiøse betydninger, Jesus og Gud, og et helligt sted som er kirken. Kristendommen har en religiøs betydning som er korset, som Jesus blev hængt på.

3. Ritualer

3.1. Dåb, konfirmation, vielse, begravelse, bøn, nadver.

4. Erfaringer

4.1. Oplevelser og erfaringer er det, som sker for mennesket, når det dyrker en religion og er troende.

5. Etik

5.1. Det er ikke nemt at give et entydigt bud på, hvad kristen etik egentlig er. For nogle kristne er Bibelen en absolut autoritet, der indeholder svar på alle etiske dilemmaer. Nogle amerikanske kirker støtter f.eks. den moderne stat Israel, fordi Israel ifølge Det Gamle Testamente er jødernes retmæssige land.

6. Læresætninger

6.1. ????- dette forstår vi ikke.

7. Myter

7.1. Religionerne findes myter om alt det, som mennesker ikke kan vide med sikkerhed. Hvorfor er vi her? Hvordan bør vi leve? Hvad sker der efter døden? Vil verden altid findes? Myter er ikke historiske beretninger. Derfor opfattes myter ofte som fortællinger, der kan tolkes på flere måder. Den første skabelsesmyte I Det Gamle Testamente kan vi læse, at Gud med sit ord skabte alt i verden ud af intet. Gud skabte dermed alt på seks dage og hvilede på den syvende dag. Til sidst skabte Gud menneskerne, og de lignede Gud selv. I myten kan man desuden læse, at Gud syntes godt om sit værk. Menneskene var gode og levede i en god verden. Den anden skabelsesmyte I Det Gamle Testamente findes også en anden skabelsesmyte. Her skabte Gud ikke kun med sit ord. Han arbejdede i stedet som et menneske, han plantede en have og bragte de første mennesker, Adam og Eva, til live i haven. Denne have kaldes Paradis. De måtte gøre alt på nær at spise af træet til kundskab om godt og ondt. Slangen i haven lokkede dem til at gøre det, og den handling fik konsekvenser. Syndefaldsmyten Da Adam og Eva spiste af den forbudte frugt, syndede de imod Gud. På den måde kom synden ind i verden. Guds straf var hårdt arbejde, smerte og død. Desuden smed han de to mennesker ud af Paradis. Denne myte forklarer bl.a., hvorfor mennesker skal arbejde, føle smerte og til sidst dø. Opstandelsesmyten Myten om Jesus' lidelse, død og opstandelse giver et bud på, hvordan man kan løse den splid mellem Gud og mennesker, som opstod med syndefaldet. Ved at ofre sin søn har Gud givet menneskerne mulighed for at rense sig for synd, lidelse og død. Jesus har taget alle menneskers straf for deres synder på sig ved sin død på korset. Nogle kristne mener dog, at mennesket kun kan slutte fred med Gud ved at forsøge at leve som Jesus. Dommedagsmyten På dommedag skal Jesus komme igen. De døde skal stå op af deres grave og sammen med de levende modtage deres dom. Jesus siger, at hvis man tror på ham, får man evigt liv. Men han siger også, at hvis man ikke tror på ham, er man dømt til fortabelse. Han vil gerne redde mennesker fra fortabelsen. Men mennesker skal selv vælge at tro på ham og leve med ham som forbillede.