Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer af Mind Map: Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

1. Fossile brændstoffer

2. Transport

3. Fødevareproduktion

4. Solenergi og Planter

5. CO2

6. Udledning i forskellige lande

7. Verdenshavene stiger

8. Miljø

9. Fabrikker

10. Foruregning

11. Kredsløs

11.1. Nitrogen

11.1.1. kulstof

11.1.1.1. fosfor

12. Grøn energi

13. Gasser

13.1. Drivhus gasser

14. Stoffer

14.1. Grundstoffer

15. Drivhuseffekt

16. Global opvarmning

17. Havstrømme