Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan af Mind Map: Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan

1. emne som går ind under alle fag

2. Global opvarmning

2.1. Co2 udslip

3. Miljø venlighed

4. Bæredygtigt madtilberedning

5. Industrialisering

6. Fosile brændstoffer

6.1. hvordan kan vi bruge det oftere?

7. solenergi, vindmøller,

8. atomkræftværker

9. vedvarende energi og ikke vedvarende enrgi

9.1. hvordan kan vi udnytte det godt?

9.2. vedvarende energi er energi som ikke slipper ud fx sollys,

9.3. ikke vedvarende energi er energi som er der af naturlighed (forsile brændstoffer)

10. transport

11. Geografi, Underemner:

11.1. transport

11.2. indurtrialisering

12. Biologi, underemner:

12.1. Fossille brrændstoffer

12.2. Bæredygtig madtilberidning

13. Fysik/Kemi, Underemner:

13.1. e-ind,e-kin, e-pot

13.2. Co2 udslip