Analyseform af digt

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Analyseform af digt af Mind Map: Analyseform af digt

1. Situation og Indhold

1.1. Tanker

1.2. Følelser

1.3. Stemning

1.4. Tekstens indhold

1.5. Handlingsforløbet

2. Formside

2.1. Det grafiske præg

2.2. Indholdet

3. Strofer og Vers

3.1. Strofer = En række tekst

3.2. Vers = Linjer

4. Ubunden- og Bunden form

4.1. Bunden form - fastform

4.2. Ubunden form - tilfældigt

5. Lydsiden

5.1. Rim

5.1.1. Ørerim og Øjerim

5.1.2. Enderim

5.1.3. Bogstavrim - enslydende vokaler

5.2. Læs digtet højt

5.3. Rytme

5.3.1. Formsiden har betydening

5.3.2. Tryk-stærke

5.3.2.1. Når man ligger tryk på den første stavelse ( kjo-le)

5.3.3. Tryk-svage

5.3.3.1. Når man ligger tryk på den sidste stavelse (musik)

5.3.4. Fri rytme

5.3.4.1. Hvis der ikke er noget system

6. Sproglige virkemidler

6.1. Ordvalg

6.1.1. Iøjefaldende ord

6.2. Ordklasser

6.2.1. Ordene er valgt med omhu

6.2.2. Undersøg ordene

6.3. Gentagelser og variation

6.3.1. Ord der bliver sagt flere gange

6.4. Modsætninger

6.4.1. Ord der er direkte modsætninger

6.5. Billedsprog

6.5.1. Det kan beskrive noget præcist og rammende

6.5.2. Det kan gå op for en hvad teksten handler om

6.5.3. Teksten kan blive levende

6.5.4. Se mere på side 87

7. Tema og Budskab

7.1. Hvad vil forfatteren med digtet?

7.2. Har digtet et budskab?

7.3. Hvilket tema tager forfatteren udgangspunkt i?