Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
EU af Mind Map: EU

1. EU blev oprettet i 1957

1.1. I begyndelsen hed det EF

1.1.1. Europæiske fællesskab

1.2. Danmark blev en del af EU i 1973

1.3. Med EF blev der vedtaget traktater om økonomisk og politisk samarbejde, og ikke bare stål og kul, som den tidligere aftale

1.4. Første skridt, var et marked uden told på varerne

2. Kul - og stålunionen

2.1. Var det første europæiske samarbejde

2.2. Blev oprettet i 1951

2.3. Frankrig, Belgien, Holland, Vesttyskland, Luxembourg og Italien

2.4. Ved at kontrollere kul - og stål produktionen, som våbenfarbrikkerne bruger, håbede man at kunne undgår krige

3. Det indre marked

3.1. 1987 trådte EF-pakken i kraft. Formålet var at skabe fri bevægelighed for varer, personer og penge mellem medlemslande. Det kaldes også for det indre marked

3.1.1. . Pakken indeholdt også en række regler, der sikrede fri konkurrence i det indre marked.

4. EF til EU

4.1. Danmark i vejen

4.1.1. Danmark ville ikke underskrive traktaten, før de havde fået fire forbehold

4.1.1.1. Forbeholdende var at Danmark ikke var forpligtet til: retlige og indre anliggender, forsvar, euroen og unionsborgerskab.

4.2. I 1993 skiftede EF navn til EU med Maastricht-traktaten

4.2.1. Med Maastricht-traktaten og EU var der planer om et tættere samarbejde på flere områder, fx en fælles valuta. Den 1. januar 2002 blev euroen indført som betalingsmiddel i 12 EU-lande. Siden har syv lande mere indført euroen

5. Udvidelsen

5.1. I 1999 kom Amsterdam-traktaten, som åbnede for EU's udvidelse mod øst

5.2. I 2003 fulgte Nice-traktaten, som skulle gøre EU's institutioner klar til optagelsen af de nye medlemslande

5.3. I 2004 skete den store udvidelse. Otte central- og østeuropæiske lande blev sammen med Cypern og Malta medlemmer af EU

5.4. Opdelingen af Europa i øst og vest blev dermed bragt til ophør, og et nyt Europa blev født.