Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
EU's Historie af Mind Map: EU's Historie

1. 1957 - 1958 Romtraktaten

1.1. Samarbejdet udvikler sig

1.1.1. De seks lande mødes og underskriver traktaten om Europæisk fællesskab(EF).

1.1.2. Kaldes også Rom-traktaten

1.1.3. Traktaten træder i kræft d. 1. jan. 1958.

1.2. I Rom-traktaten:

1.2.1. Et økonomisk og politisk samarbejde

1.2.2. -->Fælles marked for alle vare, uden told.

2. 1987 - EF pakken

2.1. EF pakken træder i kræft

2.1.1. 1987

2.1.2. Formålet -->skabe fri bevægelighed for varer, personer og penge mellem

2.1.3. Pakken kaldes også "Det indre marked

2.2. Det indre marked

2.2.1. indeholdt også en række regler, der skulle sikre fri konkurrence i det indre marked

3. 1951 - Kul og stål

3.1. Det første Europæiske samarbejde opstår

3.1.1. Våbenindustrien er afhængig af kul og stål

3.1.2. Frankrig, Belgien, Holland, Vesttyskland, Luxembourg og Italien indgår aftale om kontrollering af produktion af det.

3.1.3. Dette gjorde man for at undgå nye krige

3.2. Kalder sig kul-og ståunionenl

4. 1967-1973 Navnskifte

4.1. Skifter navn

4.1.1. Bliver mere ambitiøse omkring deres arbejde

4.1.2. --> Skifter i 1967 navn til "Det Europæiske fællesskab"

4.2. 1973

4.2.1. Danmark, Storbritannien og Irland kommer med i samarbejdet.

5. 1993 fra EF til EU

5.1. Maastricht-traktaten.

5.1.1. I 1993 skiftede EF navn til EU med Maastricht-traktaten.

5.2. Krise i EU

5.2.1. Danmark ville ikke skrive under på traktaten, før der var skrevet fire forbehold ind.

5.2.1.1. De fire forbehold --> Handler om, at der er dele af samarbejdet, som Danmark ikke er tvundet til at deltage i.

5.3. Traktaten ender med at blive underskrevet, med Danmarks fire forbehold.

6. EU's Medlemmer

6.1. 1958: Holland, Vesttyskland, Belgien, Frankrig, Luxembourg, Italien

6.2. 1973: Danmark, Irland, Storbritannien

6.3. 1981: Grækenland

6.4. 1986: Spanien, Portugal

6.5. 1995: Finland, Sverige, Østrig

6.6. 2004: Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn, Cypern, Malta

6.7. 2007: Rumænien, Bulgarien

6.8. 2013: Kroatien