5 temaer til forståelse af specialpædagogik i et inkluderende perspektiv

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
5 temaer til forståelse af specialpædagogik i et inkluderende perspektiv af Mind Map: 5 temaer til forståelse af specialpædagogik i et inkluderende perspektiv

1. Specialpædagogikken

1.1. Historisk udvikling

1.1.1. kompensatorisk tilgang: afhjælpe funktionsvanskeligheder med andre materialer (kompensere for læringsvanskeligheder)

1.1.2. kritisk tilgang: de glade 70'ere - fokus på samfund og ikke individ. Fokus på tilrettelæggelse af undervisning

1.1.3. Dilemmaperspektivet: syntese af de to ovenstående - Eleven har et særligt behov og er i en udsat position. Undervisningsdifferentiering

2. Inklusion & Eksklusion

2.1. Definition af begreberne

2.1.1. Inklusion: meningen er at alle anerkendes og oplever sig som bidragere til fællesskabet (NVIE, Socialstyrelsen)

2.1.2. Forskellig forståelse af begreberne i praksis

2.1.3. Begreberne er hinandens modsætninger

2.2. Dilemmaer

2.2.1. Social/faglig

2.2.2. Individ/fællesskab

2.3. "Ny skole"

2.3.1. Salamanca Erklæringen 1994: Alle børn har ret til uddannelse - der skal tages hensyn til forskelle i forudsætninger

2.3.1.1. Skolen ændrer rolle: Skolen tilpasses eleverne og ikke omvendt

3. Samfundet

3.1. Diskurser

3.1.1. Den økonomiske diskurs (effektivitet og ressourcer)

3.1.2. Den etiske diskurs (lige muligheder for alle børn)

3.1.3. Den pragmatiske diskurs (effektiv fremgangsmåde når målet er uddannelse for alle)

3.1.4. Den politiske diskurs (væsentlig indsats - forhindrer splittelse i samfund)

3.1.5. Evt. professionsdiskurs (faglig viden og erfaring)

3.2. Værdier: forskellige værdisæt afgør synet

3.3. Teori/praksis

4. Aktørerne

4.1. Inddragelse

4.1.1. Lærere

4.1.1.1. Ansvar for samarbejde

4.1.2. Forældre

4.1.2.1. Have medindflydelse

4.1.3. Elever

4.1.3.1. Opleve skolen som meningsfuld

4.2. Enrichment: værdigrundlag - positive forventninger

5. Professionerne

5.1. Tværfagligt samarbejde

5.1.1. Socialrådgivere

5.1.2. PPR-personale

5.1.3. Lærere

5.1.4. Pædagoger

5.1.4.1. Som hjælpelærer

5.1.5. Sundhedsplejesker

5.2. Tværprofessionelt perspektiv: flere blikke på sagen. Vidensdeling