Elevimplementering af interaktive platforme og software i undervisnings øjemed.

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Elevimplementering af interaktive platforme og software i undervisnings øjemed. af Mind Map: Elevimplementering af interaktive platforme og software i undervisnings øjemed.

1. undervisningsforløb i fysik/kemi

1.1. eleverne skal gennemføre et undervisningsforløb som skal præsenteres ved hjælp af digitalemedier

1.2. 8. klasse arbejder med ...

1.3. 7. klasse arbejder med grundstoffernes egenskaber

2. anvendelse af forskellige præsentationsformer

2.1. valg af software

2.1.1. web2.0

2.1.1.1. www.sites.google.com

2.1.1.2. www.wikispaces.com

2.1.1.3. www.blogger.com

2.1.2. hvorfor?

2.1.2.1. hjemmesiderne er nem tilgængelig og kræver ingen vedligeholdelse

2.1.2.2. lærerne kan følge med i deres procesorienterede arbejde

2.1.2.3. eleverne kan arbejde uafhængig af skolen og skoletid

2.1.2.4. eleverne kan arbejde individuel, i par eller grupper

3. Evaluering

3.1. via spørgeskema

3.2. via hjemmesiderne

4. åbne vs. lukkede opgaver

4.1. Hvor ligger fokusset?

4.1.1. 8. klasse har allerede flere gange anvendt web2.0, mens 7. klasse er helt nyt på dette område. Det er derfo vogtog, at eleverne i 7. ikke overbyrdes med for mange nye oplysninger og krav.

4.2. fag-fagligt

4.2.1. 7. klasse skal lære grundbegreberne indenfor kemi, som er et nyt emne for dem. Derfor er opgaverne lukkede ift. formuleringen.

4.3. it-fagligt

4.3.1. 7. klasse har arbejdet med wikispaces allerede sidste år og nu introduceres www.blogger.com og www.sites.google.com som nye præsentationsformer.

5. Vejledning

5.1. via ElevIntra

5.2. Wikispaces mangler en responsfunktion

5.3. via blogger og GoogleSites

6. implementering af web2.0

6.1. 7. klasse får et modul, hvor vi gennemgå mulighederne, ikoner og opsætningerne.

6.2. 8. klasse kender til disse medier og anvender selvstændig, hvad de synes, er bedst i forhold til deres opgave og relationer.