Global miljø kemi 2

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Global miljø kemi 2 af Mind Map: Global miljø kemi 2

1. Forskellige kilder der frigiver CO2

1.1. Forbrænding af kul

1.1.1. C+O2→CO2

1.2. Forbrænding af metan

1.2.1. CH4 +O2→CO2 + 2H2O

1.3. Når skove brænder, frigives der CO2

1.4. Når dyr ånder, frigives der CO2

1.4.1. C6H12O6 + 6O2→6CO2 + 6H2O + energi

1.5. Vulkaner udsender store mængder CO2

1.5.1. Bl.a. fordi lava kan omdanne kalksten til CO2

2. Luftforurening og ozon

2.1. Ozon er ekstremt farligt men også livsnødvendigt

2.1.1. Stopper solens farlige UV stråler

2.2. Ozon

2.2.1. Man kan lugte ozon efter et kraftig regnvejr

2.2.2. Man kan lugte ozon ved elkontakter, der tændes og slukkes

2.2.2.1. Ozon betyder at lugte

2.2.2.1.1. Næsten alle stoffer reagerer med ozon

2.2.3. Lyn + et oxygenmolekyle → to oxygenmolekyler

2.2.3.1. lyn + O2 → 2O

2.2.4. Et oxygen-atom + et oxygenmolekyle → et ozonmolekyle

2.2.4.1. O + O2 → O3

2.2.5. Ozon ved jordoverfladen

2.2.5.1. NOx gasser kan dannes, når sollys rammer forurening

2.2.5.1.1. NO2 + O2 →NO + O3

2.2.6. Ozonlaget

2.2.6.1. Findes i 10 til 50 kilometers højde

2.2.6.1.1. Dannes af sollyset

2.2.6.2. Beskytter os mod UV stråler

2.2.6.2.1. Er jordens solbriller

2.2.6.2.2. UV-stråling rammer O3-lager

2.2.6.3. Nedbrydning af CO2 laget

2.2.6.3.1. CFC gasser kan spaltes af ozon

2.2.6.4. Hul i ozonlaget

2.2.6.4.1. CFC gasser har efter længere tid lavet "huller" i ozonlaget.

2.3. De giftige NOx gasser

2.3.1. Et lyn kan spalte O2 og sætte det sammen med frie nitrogen atomer

2.3.1.1. Derved dannes de farlige NOx gasser

2.3.1.1.1. NO2 og NO

2.3.1.2. Denne proces kan også ske, når benzin brænder i en motor

3. Drivhuseffekt og klimaændirnger

3.1. CO2 er et affaldsprodukt

3.1.1. Det meste dannes ved forbrænding af fossile brændstoffer

3.1.1.1. Der dannes 36 milliader tons om året i verden

3.1.1.2. Der dannes så meget CO2, at planterne ikke kan nå at optage det

3.2. CO2-neutrale brændstoffer

3.2.1. Biogas er CO2 neutral, fordi der dannes ligeså meget CO2, som der ville være blevet dannet, hvis det blev omdannet i naturen

3.3. Drivhusefekten

3.3.1. Varmestråling fra jorden bliver opfanget af drivhusgasserne

3.3.1.1. Hvis vi ikke havde drivhusgasser, ville jorden være væsentligt koldere

3.3.1.1.1. 30 grader lavere

3.3.2. Drivhusgasser er

3.3.2.1. Vanddamp

3.3.2.2. CO2

3.3.2.2.1. bidrager med omkring 20 %

3.3.2.3. O3

3.3.2.4. CH4

3.3.3. Der dannes drivhusgaser ved

3.3.3.1. Forbrænding af fossilt brændsel

3.3.3.2. Ved dyrkning af ris

3.3.3.2.1. CH4

3.3.3.3. Ved husdyrsproduktion

3.3.3.3.1. CH4

3.3.4. Jorden bliver varmere

3.3.4.1. det har nogle uheldige konsekvenser

3.3.4.1.1. Ørkner breder sig

3.3.4.1.2. Flere naturkatastrofer

3.3.4.1.3. Havene stiger

3.3.4.1.4. Landområder forsvinder

3.3.5. Klimaet i Danmark

3.3.5.1. Det bliver også varmere i Danmark

3.3.6. Begrænsning af CO2-udslip

3.3.6.1. Man har i FN vedtaget på et møde i 1997 at begrænse CO2 udledningen

3.3.6.1.1. Kyoto-protokol