Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Piaget af Mind Map: Piaget

1. Læring gennem leg

1.1. viden kommer gennem handlinger (spil)

2. Erkendelsesudvikling

2.1. Den gode skole

3. Assimilation

3.1. imitere andre

4. Akomodation

4.1. spørgsmålstegn til tingene

5. Den Sensomotoriske stadium (0-1,5 år

5.1. sanser

5.2. Imitation som vigtig læreproces.

6. Det præoperationelle stadium

6.1. logik

7. De konkrete operationers stadium

8. Den kognitive tilgang i undervisningen

8.1. Tankeprocesser

9. Kritik af Piaget

10. Grundtanker

11. To typer af viden

11.1. Figurativ viden

11.2. Operativ viden

12. Legens betydning

12.1. Den legende skole