Klimaforandringer

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Klimaforandringer af Mind Map: Klimaforandringer

1. Beviser? Hvordan ved man, at der er klimaforandringer

1.1. Vandet stiger

1.2. Isen smelter

1.3. Temperaturen stiger

1.4. Temperatuen falder

1.5. Landbruget

1.6. Sult og tørst

1.7. Jordens albedo

2. Konsekvenser - hvad vil der teoretisk ske, hvis klimaet forandres

2.1. Vandet stiger

2.2. Isen smelter

2.3. Meget land vil forsvinde

2.4. Klimazonerne skubbes mod nord og syd

2.5. Temperaturen stiger

2.5.1. Koralrevene dør

2.6. Spredning af smitsomme sygdomme

2.6.1. Rent vand

2.7. Tørke

2.7.1. Ørkener

2.7.1.1. Plantevæksten falder

2.8. Istid

3. Årsager

3.1. Naturlige

3.1.1. Naturlige gas kamre under jorden med CO2, f.eks ved vulkaner og pladegrænser

3.1.2. Vulkaner

3.1.3. Når jorden opvarmes, stiger den varme luft til vejrs. Herved bliver luften ustabil, og det begynder at blæse. Når temperaturen stiger, vil det medføre mere og kraftigere blæst. Der vil opstå flere storme og orkaner.

3.1.4. Solpletter

3.1.5. Skovbrænde

3.1.6. Jordens bane omkring solen

3.1.7. Frigivelse af CO2 ved permafrost

3.1.8. Jordens hældning

3.1.9. Jordens omdrejningspunkt

3.1.9.1. Snurretopeffekten

3.1.10. Pladetektonik

3.2. Menneskeskabte

3.2.1. Udledning af CO2

3.2.1.1. Køretøjer

3.2.1.1.1. Når de kører

3.2.1.2. Fabrikker

3.2.1.2.1. Produktionen i fabrikken

3.2.1.3. Fødevarer

3.2.1.4. Opvarmning

3.2.1.5. El-apparater

3.2.2. Befolkningstilvækst

3.2.3. Afbrændning af fossile brændsler, som kul olie, naturgas og skovryddning

3.2.4. Methan gas, fra køer

3.2.5. Fældning af skove

3.2.6. Landbruget

3.2.6.1. Gødning

3.2.6.2. Rismarker

3.2.6.3. Køretøjer

3.2.6.4. Bearbejdning

3.2.6.5. Husdyr

3.2.6.5.1. Methangas fra køer

4. Løsninger/tiltag

4.1. Proces, hvor man suger CO2 ud af atmosfæren

4.2. Vindmøller

4.3. Elbiler

4.4. Solceller

4.5. Bygge højere diger

4.6. Bygge huse der kan flyde

4.7. Formindske transportmidler, fødevarer, opvarmning, el-apparater m.m

5. Hvordan kan vi se det (synlige tegn på ændringer)

5.1. Isen smelter på polerne og Grønland

5.2. Vandet stiger

5.2.1. Meget land vil forsvinde. Om nogle mange af øerne i stillehavet ikke længere være bebolige.

5.3. Temperaturen stiger

5.4. Koralrev dør

5.5. Nogle planter og dyr vil forsvinde, mens nye vil komme til. Konsekvenserne ved ændringeren kan være positive og negative. Dræbersneglen er et eksempel på et fremmed dyr som er kommet til Danmark. Det fugtige klima med milde vintre passer sneglen godt. Når den tropiske klimazone bliver større, vil maliariamyggen sprede sig til et større område.