Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Vandværk af Mind Map: Vandværk

1. I Danmark drikker vi vores grundvand

1.1. 99% af det vand vi drikker er grundvand

1.2. Vandet pumpes op og sendes til et vandværk, der sender det videre til forbrugerne

1.3. Vandets pumpes op mange forskellige steder.

2. Vandindvinding

2.1. Vi henter vand ved boringer

2.1.1. Boringer er et rør, der går langt ned i jorden

2.1.1.1. Øverst er der et lille hus, der beskytter boringen.

2.1.1.2. Den nederste del af boringen fungerer som et filter, så der ikke kommer sand med op.

2.1.1.3. Pumpen sidder inde i røret. Næsten lige så dybt nede som filteret.

2.1.1.4. Der hører 1-20 boringer til et vandværk

3. Vandbehandling

3.1. På vandværket bliver vandet behandlet

3.1.1. Man fjerner typisk

3.1.1.1. Jern

3.1.1.2. Mangan

3.1.1.3. Svovlbrinte

3.1.1.4. Metan

3.1.2. Man behandler vandet ved at

3.1.2.1. Ilte vandet

3.1.2.1.1. Iltning fjerner metan og svolvbrinte

3.1.2.1.2. Får jern og mangna til at samle sig i vandet

3.1.2.1.3. Får vandet til at smage bedre

3.1.2.1.4. Man ilter vandet på to måder.

3.1.2.2. Filtrere vandet

3.1.2.2.1. Når vandet er iltet, løber det igennem nogle filtre

3.1.3. Udvidet vandresning

3.1.3.1. Hvis man bruger overfladevand, skal vandet også renses med

3.1.3.1.1. Kulfilter

3.1.3.1.2. UV-beståling

3.2. Vand indeholder nemlig ikke kun H2O

4. Fra vandværk til vandhane

4.1. Vandet ligger i beholdere og venter på at blive sendt ud til forbrugeren.

4.2. Vandet bliver transporteret til forbrugeren i rør

4.2.1. Rørene skal ligge i frostfri dybde

4.2.2. Rørene er ofte koblet sammen med et vandtårn eller en højdebeholder.

4.2.2.1. Disse fungerer som en trykskaber.

4.2.2.2. Det er tyngdekraften der skaber trykket

4.2.2.3. Jo større forskel der er mellem vandhane og vandtårn, jo større tryk i vandhanen.

5. Drikkevand i verden

5.1. Mange steder i verden må man bruge overfladevand som drikkevand

5.1.1. Det vand skal renses for bakterier, virus, dyr og planter.

5.2. Nogle steder i verden må man bruge saltvand til udvinding af drikkevand

5.2.1. Det koster

5.2.2. På Maldiverne kommer alt drikkevand fra havvand

5.2.3. Metoden til at afsalte drikkevand kaldes omvendt osmose.

5.2.3.1. Man presser havvand igennem membraner ved højtryk.

5.2.3.2. Porerne (hullerne) i membranerne er så små, at kun vand kan passere igennem.

5.2.3.2.1. Det betyder at salt bliver tilbage

5.2.3.2.2. Men også andre stoffer og bakterier.