Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Renseanlæg af Mind Map: Renseanlæg

1. Skal rense vores spildevand

1.1. Hvis spildevand bare endte direkte tilbage i miljøet vilde det forurene

1.2. Et rense anlæg fjerner største delen af de uøsnkede stoffer

2. Spildevnadstyper

2.1. Spildevand fra husholdning

2.1.1. Består af

2.1.1.1. Wc-vand

2.1.1.2. bad

2.1.1.3. opvaks

2.1.1.4. tøjvask

2.1.1.5. Organisk stof

2.1.1.6. Malerester

2.1.1.7. Større ting som klude og kondomer

2.2. Spildevand fra virksomheder

2.2.1. Mange forskellige stoffer

2.2.1.1. Tungmetaller

2.2.1.2. Andre kemiske forbindelser

2.3. Regnvand i spildevand

3. Rensning

3.1. Spildevandet kommer igennem 3 typer resning

3.1.1. Mekanisk

3.1.1.1. Vandet fører igennem en rist og et filter

3.1.1.2. Her fjernes større ting

3.1.1.3. Her fjernes også fedt og sand

3.1.1.4. Der fjernes og små klumper madrester og afføring

3.1.2. Biologisk

3.1.2.1. Nitrogen og fosfater fjernes her med hjælp fra bakteirer.

3.1.3. Kemisk

3.1.3.1. Det fosfat der ikke bliver spidst af bakterier bliver fjernet ved kemisk rensning

4. Udledning

4.1. Spildevand der er renset er ikke så rent man kan drikke det.

4.1.1. Det bliver ledt ud i naturen.

4.1.1.1. Størstedelen bliver ledt ud i havene hvor det gør mindst skade.

5. Slam

5.1. Størstedelen af det der renses fra på et renseanlæg kaldes slam.

5.1.1. Slam indeholder

5.1.1.1. Afføring

5.1.1.2. Madrester

5.1.1.3. Papir

5.2. Behandling af slam foregår i flere trin.

5.2.1. Først udrådnes slammet

5.2.1.1. Slamme rådner fordi det er fyldt med bakterier som åder det organsike materiale

5.2.1.1.1. Bakterierne omdanne slammet til biogas

5.2.2. Dernæst afvandes det

5.2.2.1. Man afvandet det ved at centrifugere det.

5.2.2.1.1. Det afvandede slam kan fx brandes.

5.2.3. Til sidst bortskaffes det som fx gødning

6. Sygdomsbakteirer

6.1. Hvis spildevand ikke renses kan det give diare og andre sygdomme

6.1.1. Dette sker dog sjlædent i Danmark

6.1.2. Men er almindelig i andre lande