Enevælden 1660- 1849

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Enevælden 1660- 1849 af Mind Map: Enevælden 1660- 1849

1. Begreber

1.1. Enevælde = Kongen bestemmer!

1.2. Stænder = De 4 samfunds lag.

1.3. Kongeloven = Loven der gav alt magten til kongen og tog alt fra adelen.

1.4. Stavnsbåndet = Den lov der band festebønner til den går de boede på til de blev 40 år.

1.5. Levetid = Den normale levetid for mennesker i denne tid var ca. 40 år.

1.6. Arvning = Når kongen døde ville den ældste søn af den afdøde konge blive den nye konge.

1.7. Bindingsværkhuse = Bygningen havde et skelet af tømmer som bandt huset sammen.

1.8. Alkove = En indbygget høj seng med forhæng. På landet sov man tit tre til fire personer i alkoven.

1.9. Bønder = Bønder er mennesker der boede på landet. Og arbejdede for det meste på en gård. Mange af dem var ret fattige eller havde næsten ingen penge.

1.10. Træskomager = Det er en person der laver træsko. For de fleste bønder gik rundt med træsko og ikke Nike eller Adidas sko som idag.

2. Problemstillinger

2.1. Hvorfor skulle kongen være så egoistisk?

2.2. Hvad lavede Kongerne i tiden andet end at lave regler og underskrive osv?

2.3. Hvorfor blev kongen enevældig?

2.4. Hvorfor gik man rundt med sko af træ og ikke noget blødere?

2.5. Hvorfor levede mennesker kun i så kort tid altså ca. 40 år?

2.6. Hvorfor måtte kun de adelige gå rundt i tøj af silke?

3. Kilder

3.1. Ny Historie 7. Klasse

3.2. Clio Online

3.3. Idea 3

4. Produkt og disposition

4.1. Point 1

4.2. Point 2

4.3. Point 3

5. Under enevælden boede 80% af befolkningen på landet.