Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Enevælden 1660-1849 af Mind Map: Enevælden 1660-1849

1. Problemstillinger

1.1. Hvilken stænder var der under enevælde?

1.2. Hvordan var bondelivet? (hygiejne)

1.3. Hvordan var det inde i byen?

1.4. Hvordan havde tjenestefolkene?

1.5. Hvordan var forholdet i familien?

2. kilder

2.1. clio online

2.2. verdens historie 2

2.3. Idea 3

3. Produkt og disposition

3.1. Point 1

3.2. Point 2

3.3. Point 3

4. Begreber

4.1. endevælde = Kongen har magten

4.2. Stænder = samfundslag (f.eks. bønder, adelige, tiggere)

4.3. Stavnsbåndets ophævelse = I slutningen af 1700-tallet indførte kongen en række love, der skulle gøre landbruget mere effektivt.

4.4. Kongeloven = Kongen havde magt og bestemte ALT

4.5. Stavnsbåndet =

5. Faktaboks: under enevælden boede 80 % af den danske befolkning på landet.

6. Avning af kronen: Idag er det den ældste søn eller datter der skal arve kronen