Konventionelt landbrug

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Konventionelt landbrug af Mind Map: Konventionelt landbrug

1. Hvad er konventionelt landbrug?

1.1. 2/3 af Danmark er dyrket.

1.1.1. Det meste af dette areal er dyrket som konventionelt

1.2. Konventionelt er den mest udbredte dyrkningsform i verden.

1.3. De fleste marker dyrkes som monokulturer.

1.3.1. dvs. at der kun dyrkes en afgrøde af gangen.

1.3.2. Man kan veksle mellem en ny afgrøde fra år til år.

1.4. De fleste landbrug har specialiceret sig i en slags produktion

1.4.1. Kvægavl

1.4.2. Svineavl

2. Svineproduktion

2.1. Der produceres 29 millioner svin om året i Danmark.

2.1.1. Disse svin producere store mængder organinsk materiale.

2.1.1.1. Urin

2.1.1.2. Afføring

2.1.2. Dette materiale skal bortskaffes

2.1.2.1. Bruges som gødning på marker

2.1.2.2. Derfor kræver et svinebrug mange marker til at skaffe sig af med dette affald.

3. Brug af kunstøgsning

3.1. Kunstgødning indeholder de næringsstoffer som planter har brug for.

3.1.1. Flydende ammoniak

3.1.2. NPK-gøgning

3.1.3. PK-gødning

3.2. Der findes mange regler for hvornår man må sprede gøgning.

4. Brug af sprøjtemidler

4.1. På marker hvor der kun skal vokse en plante kommer der ofte mange andre vilde planter

4.1.1. Bliver omtalt som ukrudt

4.1.1.1. De tager plads og næring fra landmandens planter

4.2. For at fjerne disse vilde planter bruge man sprøjtemidler.

4.2.1. De slå kun de uønskede planter ihjel.

4.2.2. Når der kun er ne plante på en mark, kan insekter der kun lever af denne plante begynde at formere sig voldsomt.

4.2.2.1. Derfor sprøjter man også for at slå disse insekter ihjel

4.2.2.1.1. Bladlus

4.2.2.1.2. Svampe

4.3. Sprøjtemidler truer

4.3.1. Vores helbred

4.3.2. Vores dyreliv

4.3.3. Vores grundvand

4.3.3.1. Hvert år lukkes boringer pga. sprøjtegifte

5. Husdyr i konventionelt landbrug

5.1. konventionelt landbrug har normalt kun et slag dyr.

6. Sygdomsbekæmpelse

6.1. For at undgå at dyrene bliver syre bekæmber landmanden sygdomme med antibiotika

6.1.1. Dette har ført til at 80% af svin idag er multiresistente overfor bakterier

6.1.2. Forskere er meget bekymret for dette da det kan føre til at mennesker også bliver multiresistente

6.1.2.1. Det betyder at mennesker kan dø af simple sygdomme