De slesvigske krige

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
De slesvigske krige af Mind Map: De slesvigske krige

1. Fakta om De Slesvigske krige

1.1. Hvad?

1.1.1. 2 krige der blev kæmpede imellem Danmark og Det tyske Forbund

1.2. Hvornår?

1.2.1. Den 1. slesvigsk krig: 1848-1851 Den 2. slesvigsk krig: 1864 1. februar - 20. juni

1.3. Hvorfor?

1.3.1. Danmark ville gerne bestemme over de to hertugdømmer: Slesvig og Holsten

1.4. Hvordan?

1.4.1. Krigen blev kæmpet ved den dansk/slesvigsk grænse

1.5. Hvad nu hvis?

1.5.1. Hvis vi ikke havde haft de to slesvigsk krige, havde vores grænser været meget anderledes end i dag.

2. Begreber

2.1. Treårskrigen

2.2. 1864

2.3. Preussen

2.4. Hertugdømme

2.5. Helstat

2.6. Danmark til ejderen

2.7. Helstatsforfatningen

2.8. Ejderpolitiken

2.9. Novemberforfatningen

2.10. Dannevirke

2.11. Dybbøl Mølle

3. Problemstillinger

3.1. Hvorfor trak Danmark sig tilbage til Dybbøl?

3.2. Hvorfor/Hvordan fik Novmemberforfatnigen sådan en stor betydning?

3.3. Hvordan vil(le) Danmark være hvis vi havde vundet i 1864

3.4. Hvorfor var det så vigtigt for Danmark at Slesvig og Holsten skulle være en del af Kongeriget Danmark?

3.5. Hvilken betydning havde sejren i Treårskrigen for Danmark som land og befolkningen?

4. Kilder

4.1. www.denstoredanske.dk

4.2. www.danmarkshistorien.dk

4.3. www.danmarkshistorien.dk

4.4. www.da.wikipedia.org.

4.5. "Danske soldater redder en kanon på tilbagetoget fra Dannevirke i 1864" Niels Simonsen, 1864

5. Produkt og disposition

5.1. Model af skanserne (Dybbøl Mølle, Dannevirker)