Mellemkrigstiden

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Mellemkrigstiden af Mind Map: Mellemkrigstiden

1. Fakta om mellemkrigstiden

1.1. Hvad?

1.1.1. Det var den tid imellem de to verdenskrige.

1.2. Hvornår?

1.2.1. 1918-1939

1.3. Hvorfor?

1.3.1. Vi havde mellemkrigstiden fordi vi havde haft treårskrigen, 1864 og 1. verdenskrig, efter det var er en masse landegrænser der var blevet rykket.

1.4. Hvordan?

1.4.1. Det var en tid hvor alle prøvede at komme oven på og Danmark prøvede at gøre sig store igen efter alt det vi havde tabt under 1864.

1.5. Hvad nu hvis?

1.5.1. Hvis ikke vi havde haft mellemkrigstiden havde Danmark ikke fået en del af den tabte jord tilbage, så havde Danmark været endnu mindre end det er i dag.

2. Problemstillinger

2.1. Hvorfor lavede befolkningen en generalstrejke?

2.2. Hvad var specielt ved Christian 10. på genforeningsdagen?

2.3. Hvorfor skete der et statskup, hvorfor afsatte kongen regeringen?

2.4. Hvad var konsekvenserne ved at Danmark tabte krigen i 1864?

2.5. Hvordan udnyttede Danmark at tyskland havde tabt 1. verdenskrig?

3. Kilder

3.1. www.wikipedia.dk

3.2. www.denstoredanske.dk

3.3. www.clioonline.dk

3.4. "Valg plakat fra genforeningen 1920"

4. Produkt og disposition

4.1. Lave en model af genforenings ceremonien.

4.2. Model af generalstrejken

5. Begreber

5.1. København-Bonn-erklæringen

5.2. Genforeningsdagen

5.3. Generalstrejke

5.4. Parlamentarisme

5.5. Det Danske Mindretal

5.6. Christian 10.

5.7. Statskup

5.8. Folkeafstemning

5.9. Tilhørsforhold

5.10. Sindelagsgrænse