Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Gødningsformer af Mind Map: Gødningsformer

1. Kunstgødning er først belvet almindeligt da det konventionelle landbrug kom.

2. Hvorfor er man nød til at gøde.

2.1. Planterne bruge hele tiden næringsstofferne i jorden.

2.2. Hvis der ikke tilføres nye, går væksten i stå.

3. Organisk gødning

3.1. Kommer fra dyr eller planter.

3.1.1. Alje

3.1.1.1. Urin fra husdyr

3.1.2. Gylle

3.1.2.1. Blanding af urin og gylle

3.2. Gødning der er en blanding af lanter og dyr er det bedste.

3.2.1. Kan være svær at dosere

3.2.2. Man ved ikke hvor meget næring der er i det man spreder på marken.

4. Kunstgødning

4.1. Er lavet kemisk

4.1.1. Indeholder præcist de næringsioner man skal bruge.

4.1.2. Man kan lave en analyse af jorden, og se hvilke ioner jorden mangler.

4.1.3. Gødning der indeholder nitrogen, fosfat og nitrat klades NKP-gødning.

4.1.3.1. Der findes andre gødningstyber med andre ioner.

4.2. Kunstgødning forbedre ikke jordstrukturen.

4.2.1. Hvis man gøder for meget kan det overskydende gødning blive udvasket med regnen.

4.2.1.1. Til grundvandet

5. Grøngødning

5.1. Er planter der dyrkes for at forbedre jorden.

5.1.1. Man bruger bælgplanter da denne plante kan fiksere nitrogen fra luften.

5.1.1.1. Blægplanter

5.1.1.1.1. Gul sennep

5.1.1.1.2. Honningur

5.1.1.1.3. Hvidkløver

5.1.1.1.4. Rundbælg

5.1.2. Blomsterne på bælplanterne sikre mange insekter.

5.1.3. Når man har høstet kløver græsset, kan det der stå tillbage bruges som gøgning til jorden.