Koordinatsystem/Placering og flytninger

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Koordinatsystem/Placering og flytninger af Mind Map: Koordinatsystem/Placering og flytninger

1. Paralelforskyde

2. Lodrat

3. Førsteakse

3.1. Vandret

4. Punkt

4.1. Gitter

5. Symmetri

5.1. akse

6. Første koordenat

6.1. (5,6) er det 5 der er den første

7. du har et koordinatsystem i det koordinatsystem har to linjer X Aksen og Y Aksen på mitten af der er der et nulpunkt

8. Nulpunkt

9. Andenakse

10. Koordinat

10.1. Akse

11. Symmatri

11.1. Spejle

11.2. Symmatri er næsten det samme som spejling symmatri er bare når man har fx et spejl når du kigger i det spejl bliver du spejlet eller nå du tegner en tegning med fx en hund med snude til snude eller med bagdel til bagdel og de ser ens ud har du tegnet en spejling

12. Nulpunkt

12.1. Spejlingsakse

12.1.1. Todimesional

13. Flytning

13.1. du har et hus det hus skal du flytte ved siden af der hus er en pil oven på den pil er et tal fx 5 sår skal du flytte det 5 den vej pilen peger hvis pilen peger skot op skal du tage den 5 hen og 5 op.