Nitrogenkredsløbet

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Nitrogenkredsløbet af Mind Map: Nitrogenkredsløbet

1. Nitrogen findes i luften, i vandet og i jorden.

1.1. der er masser af nitrogen i luften, men det begrænser ofte planternes vækst.

1.2. Nitrogen fra luften skal have hjælp fra visse planter eller lyn for at blive tilgængelig.

2. Nitrogen - en væsentlig del af de levende organismer.

2.1. N indgår i cellerne.

2.1.1. En vigtig bestanddel af DNA-molekylet.

3. Nitrat - et vigtigt plantenæringsstof

3.1. N bliver optaget af planter i form af nitrat NO3-

3.1.1. NO3- er opløst i vand og optages af rødderne.

3.1.1.1. Er bliver det ført videre med de stoffer der blev dannet ved fortosyntesen så planten bl.a. kan danne protein og DNA

4. Nitrogen fra atmosfæren kan udnyttes af bakterier

4.1. Nogle bakterier kan optage nitrogen fra luften og idbygge N2 i organiske forbindelser.

4.1.1. Klades Nitrogenfiksering

4.1.2. Nogle planter lever i symbiose med disse bakterier

4.1.2.1. Ærter

4.1.2.1.1. På disse planters rødder sidder der nogle kolde hvor bakterierne lever.

4.1.2.2. Bønner

4.1.2.3. Kløber

5. Organiske stoffer omdannes ved formuldning.

5.1. Planter og dyr optager nitrogen fra det de spiser.

5.1.1. Når de dør nedbryder mikroorganismer dem og omdanner det organiske materiel til uorganisk materiale.

5.1.2. Visne blade fra træerne bliver omdannet af regneorme, bakterier og andre mikroo. Herved bliver nitrogenen igen frigivet til jorden.

5.1.2.1. Planterne kan derved igen bruge nitorgenen.

6. Ammonium

6.1. Mikroorganismer nedbryder de N-holdige forbindelser til Ammonium NH4+

6.1.1. Nitrificeringsbakterier kan omdanne NH4+ til NO3-. De får energi ud af nebryde NO4+

6.1.1.1. Så kan planter igen udnytte nitrogenen.

6.1.1.2. Der skal være oxygen tilstede i jorden hvis denne proces skal forekomme.

6.1.2. Hvis der ikke er oxygen tilstede i jorden omdannes NO4+ ved Deitrificering

7. Denitrificering

7.1. Bakterier omdanner NH4+ til nitrit NO2-

7.1.1. NO2- bliver derefter omdannet til NO3-