Jordbundens tekstur og struktur

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Jordbundens tekstur og struktur af Mind Map: Jordbundens tekstur og struktur

1. Jordens indhold af planterester og vandindholde er afgørende

2. Jordens orgniske partikler, humus

2.1. Hsmus er slutprodukt ad dødt organisk materiale.

2.2. Det øverste lag i skoven klades førnlaget

2.2.1. Det kan variere meget i tykkelse

2.2.1.1. Er ofte tykt i nåleskov

2.3. Det næste lag er humuslaget

2.3.1. Er sort pga det høje carbonindhold.

2.3.1.1. Variere meget i tykkelse.

2.3.1.2. Tykkelsen kan afhænge af om man pløjer meget

3. Jordens uorganiske partikler

3.1. Stammer fra sten der er blevet mindre

3.2. Sten kan også ændre sig ved at blive udsat for kemiske reakitoner.

4. Tekstur

4.1. Er den måde jorden er sat sammen på?

4.1.1. Hvis ma nkan se de enkelte jordpartikler kaldes det sandet struktur.

4.1.2. Hvis jorden hænger god sammen klades det leret struktur

5. Jordens struktur

5.1. Jordens partikler ligger ikke enkeltvis.

5.1.1. De er klumpet samme i klumper

5.1.1.1. Disse klumper klades aggregater

6. Betydning af tekstur og struktur

6.1. Er afgørende for hvor meget vand og planterester jorden kan indeholde.

6.1.1. Har afgørende betydning for planter vækst.

7. Partikler i jorden

7.1. Er en blanding af

7.1.1. Organisk partikler

7.1.2. Uorganiske partikler

7.2. Partiklerne i jorden har meget forskellige kornstørrelser