Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Bæredygtig energi af Mind Map: Bæredygtig energi

1. Bæredygtig = ca. evig og uden milijø mæssige konsvekvenser, fossile brænd stoffer, gobal opvarming, kulstof kredsløb, principtegninger af kraftværker

2. Geografi

2.1. forsøg

2.1.1. Fordeling af produktionsanlag i dk/verden

2.1.2. Hvorfor hydro stor i sverige/norge men i dk vind.

2.1.3. geografiens indvirking på valg af bæredygtighed

2.1.4. under grunden betyding for landenes politik

2.1.5. salthorse

2.1.5.1. man kan gemme atomaffal i gamle salthorse

2.1.6. olie/naturgas

2.1.7. Paris aftale

2.1.8. Øget behov U > I land

3. Biologi

3.1. forsøg

3.1.1. EL og kroppen

3.1.2. ozonlaget

3.1.3. drivhusgasser

3.1.3.1. metan,CH4-CO2-Vand,H2O

3.1.3.2. Isbjørne

3.2. fotosyntese/ respiation

3.2.1. CO2+H2O+energi = C6 H12 06 +6O2

4. Ideer/info

4.1. Global opvarmning

4.2. Principtegninger af kraftvarmeværk

4.3. Kulstofkredsløb

4.4. Energimuseum

5. Ting vi vil sige

5.1. moddeler

5.1.1. Peltonturbine

5.1.1.1. en slags vandmølle som producere energi. vandet kommer ned i møllen som setter den magnetsike energi i gang og inde (motoren)

5.1.2. spoler med magnet

5.1.2.1. magnetfelt ændres og der induceres en spændingsforskel.

5.1.3. 2 vindmøle

5.1.3.1. en model der viser vindmøller indeni og en der er endnu tættere på hvor

5.1.4. https://www.youtube.com/watch?v=Z3Jy7YLtpUI

6. fysik kemi

6.1. ideer

6.1.1. solceller

6.1.2. vindmøller

6.1.2.1. sol skaber højtryk og lavtryk

6.1.3. transformer/transformation (ligning)

6.1.4. EL-biler

6.1.5. geotermisk energi

6.1.6. magnetisme/eletromagnetisme/induktion

6.1.7. bølge energei

6.1.8. Atomkraftværk

6.1.8.1. fusion samling/fission spaltning hvad er forskellen

6.1.9. biogas/energi/brænsel

6.1.10. Fossile brændstoffer

7. Problemstilling

7.1. Arbejds spørgsmål

7.1.1. hvordan kan danmark klare sig i fremtiden med at omstille energi

7.1.2. omdanner vi mere bæredygtig energi i forhold til andre lande

7.1.3. hvad får vi mest energi af

7.1.3.1. solceller, vandmøller, vindmøller, bølge.

7.1.4. Hvad er den bedste måde at lave bæredygtig energi

7.1.5. hvordan fungerer kan vi omdanne energi fra bølgeenergi

7.1.6. kan man med magneter omdanne energi

7.1.7. hvad kan man bruge til at omdanne energi

7.1.7.1. vandmøller

7.1.8. Kan vi bruge thermisk energi istedet for at brænde kul og olie

7.1.9. kan man få baredygtig energi uden vand vind osv. eks, fines med magneter.

7.2. Hvordan kommer Danmark til at omdanne energi i fremtiden?

8. Andre arbejds spørgsmål

8.1. hvorfor er bæredygtig energi bedst

8.2. hvilke problemer er der forbundet drivhusgasser? fordele?

8.3. hvordan spiller geografien ind i energiforsyningen

8.4. hvordan håndterer vi over prodution af EL

8.5. hvordan opbevare vi energi

8.6. er EL-biler virkelige gode for miljiøet