Stofkredsløb i forskellige økosystemer

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Stofkredsløb i forskellige økosystemer af Mind Map: Stofkredsløb i forskellige økosystemer

1. Hvad er et økosystem?

1.1. Hvad er et stofkredsløb?

2. Nitrogenkredløb

2.1. Hvad er et Nitrogenkredløb?

2.2. Hvordan fungerer det?

3. De forskellige slags økosystemer

4. Ammonifikation, Nitrifikation og Denitrifikation

5. Forklaring på hvordan og hvorfor landmænd tilføjer gødning med nitrogen i ud over sine marker, og hvorfor nitrogen er vigtigt for planter

6. Kvælstofkredsløb

7. Vandets kredsløb

8. De essentielle grundstoffer

9. Naturens kredsløb

10. Hvilket konsekvenser kan overgødning i landbruget have for miljøet?