Den enkelte og samfundets udledning af stoffer

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Den enkelte og samfundets udledning af stoffer af Mind Map: Den enkelte og samfundets udledning af stoffer

1. Industri

1.1. Transport

1.2. Produktion af f.eks. plastic

1.3. Vedvarende energi produktion

1.3.1. Vindmøller

1.3.2. Solsceller

1.3.3. Vandkraftværk

1.3.4. EL

2. Global opvarmning

2.1. Nedbrydning af ozonlaget

2.2. Permafrost smelter

2.2.1. Mere CO2

2.3. Drivhuseffekten

2.3.1. Drivhusgasser

2.3.1.1. Metan

2.3.1.1.1. Gylle

2.3.1.1.2. Kvægbrug

2.3.1.2. Lattergas

2.3.2. Menneskeskabt

2.3.3. Naturskabt

2.4. Konsekvenser

2.4.1. Truede dyrarter

2.4.2. Hav niveau stiger

2.4.2.1. Lande vil blive oversvømmet (fx. Holland)

2.4.3. Temperaturen ændres

2.4.4. Klimaændrig

3. Forurening

3.1. Luft forurening

3.1.1. Indien

3.1.1.1. Ingen himmel

3.2. Jord

3.2.1. Landbrug

3.3. CO2

3.3.1. Transport

3.3.2. Ind- og udånding

3.3.3. Afbrænding af fossile brændstoffer

3.3.4. Fældning af skove

3.3.4.1. Fotosyntese påvirkes

3.4. Vand

3.4.1. Plastik i vandet

4. Naturlig udledning

4.1. Afføring

4.2. Ind- og udånding