Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Genetik af Mind Map: Genetik

1. Koden til de arvelige egenskaber findes i cellekernen

1.1. Inde i cellekernen ligger kromosomerne

1.1.1. Disse er bygget op af DNA.

1.1.1.1. DNA er spiralsnoede strenge sat sammen af sukker.

1.1.2. Kromosomer er lette at farve.

2. Kromosomerne fordobles, når cellerne deler sig

2.1. Alt levende bestå af celler

2.1.1. Celler er omgivet af en celle membran

2.1.2. Inde i celle er der en kerne

2.1.2.1. Lige inden cellen dele sig kan man se kromosomerne

2.1.2.1.1. Kromosomerne fordobles når cellen deler sig

2.1.2.1.2. Når cellen har delt sig, har hver celle et sæt kromosomer

3. Kromosomerne indeholder gener

3.1. Indeholder alle vores arvelige egenskaber

3.1.1. Koden for

3.1.1.1. Øjenfarve

3.1.1.2. Hudfarve

3.1.1.3. Træer form

3.1.1.4. Giraffens lange hals

3.1.1.5. Temperament

4. Genernes kode dannes af fire stoffer

4.1. Gener er lange DNA-strenge. Dan bestå af

4.1.1. Adenin

4.1.2. Thymin

4.1.3. Guanin

4.1.4. Cytosin

5. Dobbeltspiralen

5.1. DNA har form som en stige der er snoet.

5.1.1. Foruden de fire stoffer A,G,T,C består DNA også af andre molekyler der fungere som skelet.

6. Stofferne sidder i par

6.1. Trappetrin i DNA molekylet består af A, G, T, C

6.1.1. De sidder i par

6.1.1.1. A-T

6.1.1.2. G-C

7. Hvordan skal koden læses?

7.1. Rækkefølgen af strengen giver koden for de proteiner vores celle danner.

7.1.1. Protein er sat sammen af forskellige aminosyrer.

7.1.1.1. A, T, G, C sidder i forskellige rækkefølger på DNA-molekylet

7.1.1.1.1. Tre stoffer efter hinanden giver koden for en aminosyre

7.1.1.1.2. Eks.

8. Dannelse af proteiner

9. Forskellige arvelige egenskaber

9.1. Kan fx. være

9.1.1. Hudfarve

9.1.1.1. Kommer af sig selv

9.1.2. Højde

9.1.3. Bodtype

9.1.4. Gode evner i matematik

9.1.4.1. Kræver at man øver sig før det kommer til udtryk

10. Når celle ndeler sig

10.1. Mitose

10.1.1. Der bliver lavet en kopi af kromosomerne

10.1.1.1. Kormosomerne trækker sig til hver sin side i cellen. Cellen deler sig

10.1.1.1.1. Nye hudceller dannes fx. på denne måde.

10.1.1.1.2. Bakteirer formere sig også på denne måde

11. Mennesket har 46 kromosomer, guldfisken har 34

11.1. Næsten alle celle i menneske kroppen har 46 kormosomer

11.1.1. Kønsceller har ikke

11.1.1.1. ægceller

11.1.1.1.1. 23 kromosomer

11.1.1.2. sædceller

11.1.1.2.1. 23 kromosomer

12. Vi har to sæt kromosomer

12.1. Alt levende har et lige antal kromosomer

12.1.1. Et sæt fra faren

12.1.2. Et sæt fra moren

13. Hvilke egneskaber har ungerne

13.1. Nogle gerne er

13.1.1. Vigende

13.1.1.1. Der skal et vigende gen fra begge forældre før genet kommer til udtryk

13.1.2. Dominerende

13.1.2.1. Der skal kun et gen fra forældrene før genet kommer til udtryk

14. Ændirnger i DNA

14.1. Betyder at et af trinnede i DNA stiger fx falder ud

14.1.1. Så bliver koden ligepluselig ændret og der kan fx opstå

14.1.1.1. En ny egenskab

14.1.1.2. Kræft

14.1.1.3. Ingenting, cellen dør bare.

14.1.2. Kaldes også mutation.

15. Skadelig mutation

15.1. De fleste gange er mutaiton skadelig

15.1.1. Dannelse af kræftceller

15.1.2. Barnet bliver født med for mange finger

16. Gavnlig mutation

16.1. Fx. er den lyse hud på menneske i vesten opstået ved mutation.

16.1.1. Lyse mennesker kan bedre danne D-vitamin ved hjælp af solens stråler.

16.1.2. Lyse mennesker får nemmere hudkræft

17. En mutation opstår

17.1. Kan opstå spontan

17.2. Kan opstå fra påvirkning udefra

17.2.1. Fx fra

17.2.1.1. Giftige stoffer

17.2.1.2. Radioaktivitet

17.3. Man tester nye stoffer på dyr for at se om stoffer fremklader mutationer.

18. Mutation kan være arvelige

18.1. Fx. sygdommen

18.1.1. Thalassæmi

18.1.1.1. dominerende gen

18.1.1.1.1. man skal kun have genet fra en forældre før man får sygdommen

18.1.2. Cystisk fibrose

18.1.2.1. vigende gen

18.1.2.1.1. man skal have genet fra begge forældre