Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer af Mind Map: Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

1. Madproduktion

1.1. Køer udleder virkelig meget. Bøvser og Prutter. Giv dem Oregano

1.2. Chicken udleder ikke så meget. De fylder heller ikke så meget.

2. Havstigning

2.1. RIP Grønland

2.2. Meget land kan forsvinder og mange folk kan mister sit hjem

2.3. RIP Nord- og SydPolen

3. Den enkeltes udledning af stoffer

3.1. Affald

3.2. Strøm

3.3. Mad

3.4. Gadgets

3.5. Opvarmning

3.6. Indkøb (kød)

3.7. Spildevand

3.8. Tandpasta, shampo (indeholder plastik)

3.9. Rygning

3.10. Genbrug

4. CO2 og anden udledning

4.1. Brændstof - Fx. Traktorer, Transport

4.2. Drivhusgasser

4.3. Atmosfæren

4.4. Grundstoffer

4.5. Surregn

4.6. Strøm - Fx. Maskiner,emballagering,forarbejdning og opbevaring af produkter i kølehaller.

4.7. Kvælstofomsætning i jorden

4.8. Kobøvser

4.9. Skovrydning - Mere landbrug

4.10. Lavbundsjord - Fx. Tørlagte søer og moser

5. Samfundets udledning af stoffer

5.1. Afbrænding af skove

5.2. Industri

5.3. Gylle fra svineproduktionen

5.4. Nitrat forurening i landbruget, kunstgødning

5.5. Transport, fly og skibsfart

5.6. Kul,gas og olie

5.7. Rig og fattig

5.8. Stormagterne

5.9. FN, NATO

6. CO2

6.1. Transport: Biler, lastbiler og tog. Alle ting bruge vi til at kom rundt med, men de udleder alt for meget CO2

6.2. Man kan bruge vedvaren energi, fordi det ikke udgiver CO2. Og vi kan ikke løbe tør for vedvaren energi.