Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Drikkevand af Mind Map: Drikkevand

1. Vandets kredsløb

1.1. Fordampning

1.2. Regn

1.3. Grundvand

1.4. Kilder

1.5. Vandværk

1.6. Forbrug

1.7. Spildevand

1.8. Rensningsanlæg

1.9. Hav

2. grundvand

2.1. Grundvand, er den største kilde til rent vand i Danmark. Man henter 97% af alt drikkevand i Danmark kommer fra grundvandet

2.2. Hårdheden udtrykker indholdet af calcium- og magnesiumioner (Ca2+ og Mg2+) og skyldes, at nedsivende CO2-holdigt vand opløser calcium- og magnesiumholdige mineraler (især karbonater) fra jordlagene.

2.3. Hvis du borer langt nok ned i jorden, vil du til sidst støde på grundvandet. Man vil ramme grundvandet ved 0-50 m, men det kommer an på hvor man er. Hvis det har regnet meget, i en periode, vil grundvandet ligge højere, end efter en tørke periode.

2.3.1. Grundvand ligger i porerum. Grundvandet er hele tiden i bevægelse i porerummene. Dog bevæger grundvandet sig som regel meget langsomt.

3. vandværk

3.1. Man pumper vand op fra undergrunden

3.2. Så kommer vandet ud til husene

3.3. Så kommer vandet ud i Kloakkerne

3.4. Så pumper man det ud i havet

3.5. 50000km kloakrør i Danmark

4. vandforbrug

4.1. Der bliver gennemsnitlig brugt 100 m3 vand pr person i Danmark, dette tal bliver mindre, jo flere mennesker der bor i husstanden.

5. spildevand

5.1. brug i dagligdagen

5.1.1. gå i bad

5.1.2. Toilet

5.2. kemi

5.2.1. landbrug

5.2.1.1. gødning/dyr/planter

5.3. industri

5.3.1. Kan indeholde mange forskellige miljøfremmede stoffer ud over organisk stof og næringsstoffer.

5.3.2. rensning af maskinerne

5.4. husholdning

5.4.1. Madlavning

5.4.1.1. Opvask

5.4.2. Tag- og overfladevand

5.4.2.1. Indeholder typisk lave koncentrationer af organisk stof og næringsstofferne kvælstof (N) og fosfor (P).

5.4.3. Indeholder typisk organisk stof og næringsstofferne kvælstof (N) og fosfor (P).

6. Vandsindhold

6.1. 97% saltvand

6.1.1. Saltvand indeholder ca. 35 mg salt pr. liter

6.2. 3% ferskvand

6.2.1. Ferskvand har under 1 mg salt pr. liter

6.3. Den kemiske formel for vand er H2O

6.3.1. Vand består af 2 hydrogen og et oxygen atomer

7. Vandets betydning for et samfund

8. Kilder

8.1. http://www.aarhusvand.dk/privat/du-er-kunde/dit-forbrug/normalt-vandforbrug/

8.2. http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Geologi_og_kartografi/Hydrogeologi/grundvand

8.3. http://svana.dk/vand/vand-i-hverdagen/spildevand/hvad-er-spildevand-og-hvorfor-renser-vi-det/

8.4. www.clioonline.dk

8.5. https://www.vandetsvej.dk/spildevand-og-rensning

8.6. https://www.vandetsvej.dk/introduktion-0

9. Hvad forurener vand?

9.1. Kemikalier

9.1.1. Sprøjtegift

9.2. Gødning

9.3. Gammelt afald

9.3.1. Afbrænding af matriale

10. Hvilke problemer nævner Dean?

10.1. At få maskinen ud

10.1.1. Små lorte veje

10.1.2. Ikke har mennesker til at bringe den ud

10.2. Elektrisitet

10.2.1. Meget svært at sikre strøm

10.3. Penge

10.3.1. Det er rigtig dyrt

10.4. Medicin rester

10.4.1. Man kan ikke filtrerer dem fra

10.4.2. Hormorner osv

10.5. Hvordan man håndtere det rene vand

10.5.1. Beskidte skåle osv

10.6. Kemikalier

10.6.1. Fra fabrikker

10.7. Man tager rent vand forgivet i vesten

10.7.1. Man slukker ikke for vandhanen når man børster tænder

10.7.2. Tager for lange bade

11. Grundvand

11.1. Grundvand er vand under jorden og kan være egnet til drikkevand, fordi det er blevet filtreret og renset gennem flere jordlag.

11.2. Da jorden langt nede er helt hård og uigennemtrængelig for vand, vil vandet på et tidspunkt løbe ud til siderne. Med tiden vil vandet få kontakt med havets vand.

11.3. I bakkede områder sker det også, at grundvandet presses ud i siderne på skrænter og i dale

12. Problemstilling (Hvordan påvirker det beskidte vand i Afrika kroppen? Og hvordan gør man det rent)

12.1. Fysik

12.1.1. Lærer dem konsekvenserne af at håndtere vandet forkert, forklare om sygdomme mm.

12.1.2. Hvordan lærer man dem at håndtere vand

12.1.3. Hvordan kan man få medicin rester ud af vandet?

12.2. Geografi

12.2.1. Hvordan opstår regnvand?

12.2.2. Hvorfor har nogle lande mere vand end andre?

12.2.3. Hvordan renser jorden vandet

12.2.4. Vandetskredsløb

12.3. bio

12.3.1. Hvorfor har kroppen brug for vand?

12.3.2. Hvorfor kan vi ikke drikke saltvand?