Varmeenergi/termisk energi

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Varmeenergi/termisk energi af Mind Map: Varmeenergi/termisk energi

1. Fordampningsvarme: E=m*Lf

1.1. vand:2257 kJ/kg

2. Specifikke Varmekapacitet

2.1. vand:c=4180J/kg*grad

3. Modtaget energi: E = m * c * T

4. Afleveringer

4.1. Rapport 1 (30/10 - 2015) Bestem specifik varmekapacitet for forskellige metaller

4.2. Varmefylde (23/11 - 2015) Opvarme en given mængde vand ca. 50 grader ved forskellige opvarmningsmetoder og efterfølgende beregne hvor meget energi, der tabes til omgivelserne

5. Tilført energi:E=P*t

6. Smeltningsvarme:E=m*Ls

6.1. vand:334kJ/kg

7. Kelvin / Celsius

8. Absolut nulpunkt: - 0 K er det samme som - 273.15 C

9. Vands smeltepunkt: 273.15 K

10. Vands kogepunkt: 373.15 K

11. øvelser

11.1. Opvarmning af vand i elkedel

11.2. Dyp koger

11.3. Opvarmning af vand med opvarmede metaller

11.4. smeltning af is