Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Varmeenergi/termisk energi af Mind Map: Varmeenergi/termisk energi

1. Afleveringer

1.1. Rapport 1 (30/10 - 2015) Bestem specifik varmekapacitet for forskellige metaller

1.2. Varmefylde (23/11 - 2015) Opvarme en given mængde vand ca. 50 grader ved forskellige opvarmningsmetoder og efterfølgende beregne hvor meget energi, der tabes til omgivelserne

2. Kelvin / Celsius

3. Absolut nulpunkt: - 0 K er det samme som - 273.15 C

4. Vands kogepunkt: 373.15 K

5. øvelser

5.1. Opvarmning af vand i elkedel

5.2. Dyp koger

5.3. Opvarmning af vand med opvarmede metaller

5.4. smeltning af is

6. Fordampningsvarme: E=m*Lf

6.1. vand:2257 kJ/kg

7. Specifikke Varmekapacitet

7.1. vand:c=4180J/kg*grad

8. Modtaget energi: E = m * c * T

9. Tilført energi:E=P*t

10. Smeltningsvarme:E=m*Ls

10.1. vand:334kJ/kg

11. Vands smeltepunkt: 273.15 K