1. Verdenskrig (1914-1918)

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
1. Verdenskrig (1914-1918) af Mind Map: 1. Verdenskrig  (1914-1918)

1. Modstridende interesser i Europa op til førsteverdenskrig

1.1. Tyskland var i konflikt med Frankrig efter at de havde overtaget en landområde som Frankrig ønskede tilbage

1.2. Rusland var i konflikt med Østrig-Ungarn omkring indflydelse i Balkanområdet

1.3. Tyskland var i konflikt med Storbritannien, da Tyskland var i gang med en kæmpe oprustning af deres krigsflåde

1.4. Frankrig var i konflikt med Storbritannien over fordelingen af koloniområder i Afrika

1.5. Rusland var i konflikt med Storbritannien over indflydelse i Centralasien

1.6. Alle lande var dog bange for Tysklands øget oprustning af økonomiske fremgang

2. Krigen løber løbsk

2.1. Skuddet i Sarajevo(Bosnien), hvor Franz Ferdinand, tronfølge til magten i Østrig-Ungarn, bliver skudt af en ung bosnisk-serber, som bliver startskuddet til krigen.

2.2. Serbien bliver påtvunget en masse regelmenter fra Østrig-Ungarn(som har Tyskland som støtte), Serbien vælger at overholde de fleste af reglerne, men ikke alle, dette får Østrig-Ungarn til at erklærer krig mod Serbien.

2.2.1. Da Rusland havde en aftale med Serbien, begynder Rusland med en masse mobilisering af deres hær. Tyskland opfordrer Rusland til at stoppe, denne ordre adlyder Rusland ikke og det resulterer i at tyskerne erklærer krig mod Rusland.

2.2.1.1. Hermed overtog den tyske militære planlægning Krigen, som del i Schlieffen-planen, ville Tyskland undlade en to-frontskrig i både Rusland og Frankrig. Planen gik ud på at den tyske hær, i tilfælde af krig, skulle slå til mod Frankrig hurtigt igennem Belgien og derefter koncentrerer sig mod Rusland. Dette gjorde at Tyskland erklærede krig mod Frankrig.

2.2.1.1.1. Denne mobilisering af Tysklands hær igennem det neutrale Belgien fik Storbritannien til at erklærer krig mod Tyskland, da Storbritannien ikke længere kunne garantere Belgiens sikkerhed.

3. Alliancer op til 1. Verdenskrig

3.1. Tripelalliancen: Tyskland, Østrig-Ungarn og Italien

3.1.1. Tripel-Ententen: Storbritannien, Frankrig og Rusland

4. Krigens Forløb

4.1. Krigen blev indledt i Vest med Tysklands hurtige angreb på Frankrig, gennem neutrale Belgien, i overensstemmelse af Schlieffen-planen. Det lykkedes dog ikke tyskerne at overtage Paris, og krigen på vestfløjen blev en stillingskrig, hvor begge fronter ikke rykkede meget i løbet af de fire år.

4.1.1. En overraskelse skete dog på østfløjen hvor Rusland uventet, rykkede ind i det tyske Østpreussen. Dette tvang tyskerne til at overfører tropper fra vest til øst og dette svækkede krigen i Frankrig og gjorde at Schlieffen-planen slog fejl. Den tyske hær var Rusland stærkt overlegen og tyskerne vandt en række store slag som gjorde at de trængte langt ind i Rusland.

4.1.1.1. Krigen blev herefter til en såkaldt udmattelseskrig lige indtil USA trådte ind i krigen på ententens side. Dette blev altafgørende for krigens forløb, da USA var alle lande stærkt overlegne både i mandfolk og teknologi.

4.1.1.1.1. Før USAs indvirkning i krigen brød Rusland sammen grundet de store ødelæggelser og tab de indtil videre havde lidt under krigen. Dette banede vejen for kommunismen og den russiskerevolution som Lenin stod i spidsen for.

5. Danmarks rolle under krigen

5.1. Danmark forholdt sig neutrale under krigen hvilket resulterede i en tysk besættelse. Vi udlagde miner i østersøen på tysk kommando. Udover dette havde vi en velfungerende handel med Tyskland.

5.1.1. Genforeningen i 1920, folkeafstemning i både Tyskland og Danmark om hvor grænsen fremadrettet skulle gå, så der ikke opstod misforståelse i fremtiden.

6. Forventninger for krigen

6.1. Et gennemgående tema før og under krigen var der blandt soldaterne lød udtrykket "vi er hjemme til jul" Udover det var der en total mangel på forståelse for den teknologiske udvikling som stormende frem.

6.1.1. Alle lande hilste krigen varmt velkommen, alle unge mænd meldte sig glædeligt til krigen for en mulighed for at forsvarer deres land og dets værdier - patriotisme.

7. Motiverne bag Vestens imperalisme

7.1. Koloniområderne var både økonomiskvindende samt magtpolitiske. De var derfor af stor nødvendighed for de vestlige lande. Dette gjorde at alle landende op til krigen havde en god økonomisk kapital som gjorde råderummet stort, og muligheden for investeringer i teknologi og militær stor.

8. Nationalitetsprincippet og Folkeforbundet

9. Hvordan fortolker man udbruddet af første verdenskrig?

10. Hvordan husker Danmark 1. Verdenskrig?

11. Konsekvenserne af 1.Verdenskrig (tab af soldater mm.)

11.1. Militærmæssigt døde der ca 8millioner mennesker. Civiltmæssigt døde der ca 14 millioner mennesker både til sult, bomber, kulde og skud.

12. Versaillestraktaten, ikke forhandlinger men et diktat

13. Historikernes efterrationalisering af 1. Verdenskrig

14. Konsekvenserne af Versaillestraktaten