Bæredygtighed og vækst

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Bæredygtighed og vækst af Mind Map: Bæredygtighed og vækst

1. Problemstillinger

1.1. Hvorfor er det vigtigt, at man begynder at lave flere bæredygtige produkter end vi gør nu?

2. Begreber

2.1. Vækst

2.1.1. Økonomisk vækst betyder at eks. Danmarks samlede værdi stiger. Vi får flere og flere penge og vores velfærd stiger.

2.2. Innovation

2.2.1. Det er et nyt eller væsentligt forbedret produkt.æ

2.3. Miljø

2.3.1. Miljøet er alle de faktorer der påvirker alt levende

2.4. Bæredygtighed

2.4.1. Betyder, at vi skal finde en ny måde at leve på der er bedre for miljøet, og at vi samtidig er i vækst.

2.5. Målkonflikter

2.6. Mikroorganismer

2.6.1. En mikroorganisme er en organisme af mikroskopisk størrelse. Fx. et bakterie eller en encellet alge.

2.7. Ressourcer

2.7.1. Er en mængde materialer der er til rådighed og kan udnyttes. f.eks. råstoffer.

2.8. Udledes

2.8.1. Det kan være Fx. være spildevand der udledes i naturen.

2.9. forurenning

2.9.1. En menneskeskabt negativ påvirkning af miljøet og naturen, som forringer livsbetingelserne for lat levende.

2.10. Foregangsland

2.10.1. Er et land, som går forrest indenfor et område dvs. de har gjort en banebrydende indsats indenfor et bestemt område.

3. Kildeoversigt

3.1. Kilde 1

3.2. Kilde 2

3.3. Kilde 3

4. Perspektivering

4.1. Identitet

4.1.1. Menneskeressourcer

5. Navne - Frederik og Magnus