Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Martin Luther af Mind Map: Martin Luther

1. Der er ingen sammenhæng mellem det verdslige regimente og de åndelige regimente.

2. Derfor er det utænkeligt, at den verdslige magt og den verdslige lov kan få noget at bestille hos de kristne. De gør jo meget mere af sig selv, end nogen lov eller forskrift kan kræve af dem.

3. Alle de, der ikke er kristne, hører til i verdens rige eller under loven. Det er jo kun få, der tror, der lever et kristent liv, så de ikke modsætter sig det onde eller selv gør noget ondt.

4. Hele verden er jo ond, og næppe én ud af tusinde er en ægte kristen.

5. Der er allerede nu nogle tosser, som fabler om, at de er kristne og ikke er underlagt nogen lov eller noget sværd.

6. Det er umuligt at her på jorden, at et kristent styre kan omfatte hele menneskeheden, ja ikke engang et land eller en stor gruppe mennesker. For de onde er der altid mange flere af end de gode.

7. Man må omhyggeligt holde disse to styreformer adskilt og lade begge eksistere. Den ene frembringer fromhed. Den anden skaber ydre fred og hindrer onde gerninger. Ingen af dem kan undværes her i verden.

8. Hvis nu det verdslige styre eller de verdslige love er ene om at herske, kan det kun føre til skinhellighed, selv om det så også drejede sig om Guds bud selv.

9. Hvis det åndelige styre er ene om at herske over land og folk, så får ondskaben frie tøjler og al slags ugerninger frit slag.

10. Biskopperne vil lade Guds ord være og ikke bruge det til at styre sjælene, men vil overlade det til de verdslige fyrster at regere her med sværdet. Omvendt vil de verdslige fyrster se igennem fingre med overrenter, røveri, utroskab, mord og andre onde gerninger og selv øve dem-

11. Præsterne og biskopperne er hverken mere eller bedre end andre kristne, så derfor skal de heller ikke pålægge andre mennesker love eller bud uden deres samtykke og billigelse. Deres styre består kun i at indskærpe Guds ord og derigennem lede de kristne og overvinde kætteri.

12. For Gud den almægtige har gjort vore fyrster afsindige, så de blot tror, at de kan handle med befolkningen og befale over dem, som det passer dem. Befolkningen har også fået den fejlagtige opfattelse, at de har pligt til at adlyde i alt.

13. Det er kommet så vidt at fyrsterne nu er begyndt at beordre folk til at skaffe bøger af vejen og til at tro og gøre, hvad de befaler.

14. Dermed drister de sig også til at sætte sig i Guds sted, være herre over samvittigheden og troen og belære Helligånden ud fra deres skøre påfund. Alligevel hævder de, at det må man ikke sige til dem, man skal fortsat kalde dem "nådigherrer".

15. Når da disse tåbers vildskab fører til udslettelse af den kristne tro, fornægtelsen af Guds ord og til bespottelse af Guds majestæt, så hverken vil eller kan jeg længere se roligt på, hvad mine unådelige herrer og vrede junkere gør.

16. Det er således tilstrækkeligt sikkert og klart, at det er Guds vilje at håndhæve det verdslige sværd og de verdslige love til straf for de onde og til værn for de gode.

17. Se nu, disse mennesker behøver ikke det verdslige sværd eller de verdslige love. Og hvis hele verden bestod af ægte kristne, dvs. ægte troende, så ville det ikke være nødvendigt med fyrster, konger, straf eller love.