Konsumentmarked - Af Michael Og Peter

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Konsumentmarked - Af Michael Og Peter af Mind Map: Konsumentmarked - Af Michael Og Peter

1. Købsadfærd

1.1. SOR-Model

1.1.1. Stimuli påvirkninger

1.1.2. Organisme forbrugeren

1.1.3. Respons adfærd

1.2. Købsadfærdstyper

1.2.1. Involveringsgrad

1.2.1.1. Hvor stor involvering kunderne har på købene

1.2.2. Mærkedifferentiering

1.2.2.1. Forskellen mellem mærkerne

1.2.3. Kompleks adfærd

1.2.3.1. Overvejelseskøb

1.2.4. Variationssøgende adfærd

1.2.4.1. Impulskøb

1.2.5. Adfærd rettet mod en acceptabel løsning

1.2.5.1. Overvejelseskøb

1.2.6. Rutinebetonet adfærd

1.2.6.1. Blanding af vane- og impulskøb

1.3. Beslutningsprocessen

1.3.1. Problemerkendelse

1.3.1.1. Erkendelse af problem

1.3.2. Informationssøgning

1.3.2.1. Funktionel, økonomisk, social og fysisk risiko

1.3.3. Vurdering af alternativer

1.3.3.1. Alternative og valgkriterier

1.3.4. Købsbeslutning

1.3.4.1. Valg af mærke, butik og betalingsmåde

1.3.5. Efterkøbsevaluering

1.3.5.1. Genkøbseffekten og ambassadøreffekten

1.4. Deltagere i købsbeslutningen

1.4.1. Intiativtager

1.4.1.1. Personen der først foreslår at købe et bestemt produkt

1.4.2. Influent

1.4.2.1. Den eller de personer, hvis mening og råd har en vis indflydelse på den endelige beslutning

1.4.3. Beslutningstager

1.4.3.1. Personen der beslutter, om der skal købes - og i givet fald, hvor meget der skal købes

1.4.4. Disponent

1.4.4.1. Personen der foretager indkøbet

1.4.5. Konsument

1.4.5.1. Personen der bruger produktet

2. Baggrundsforhold

2.1. Kulturelle forhold

2.1.1. Kultur

2.1.1.1. Personens livsmønster

2.1.2. Subkultur

2.1.2.1. Gruppe med egne kendetegn og værdier

2.1.3. Socialklasser

2.1.3.1. Social opdeling af befolkningen med ens indtægt, erhverv, uddannelse, anseelse og indflydelse

2.2. Sociale forhold

2.2.1. Referencegruppe

2.2.1.1. En gruppe mennesker som forbrugeren enten ser sig selv som, eller tager afstand fra

2.2.2. Opinionsleder

2.2.2.1. Horisontal opinionsleder

2.2.2.1.1. Når man kan øve indflydelse på mennesker i gruppen man selv tilhører

2.2.2.2. Vertikal opinionsleder

2.2.2.2.1. Når man kan påvirke mennesker, i grupper man ikke selv tilhører

2.3. Personlige forhold

2.3.1. Alder og placering i livscyklus

2.3.1.1. Familielivscyklus

2.3.1.1.1. Børn og hjemmeboende

2.3.1.1.2. Unge udeboende og enlige/par uden børn

2.3.1.1.3. Unge med yngste barn under 6 år

2.3.1.1.4. Per/enlige med yngste barn over 6 år

2.3.1.1.5. Midaldrende (50+) hvor børnene er flyttet hjemmefra

2.3.1.1.6. Pensionister (65+)

2.3.2. Beskæftigelse

2.3.2.1. Forbrugsmønster

2.3.3. Indkomst

2.3.3.1. Dagligvarer

2.3.3.1.1. En vare der købes ofte og uden større overvejelser.

2.3.3.2. Udvalgsvarer

2.3.3.2.1. En vare der ikke anskaffes jævnligt.

2.4. Psykologiske forhold

2.4.1. Behov

2.4.1.1. Maslows behovsteori

2.4.1.1.1. Alle personer har en række behov, og de er i en bestemt rækkefølge

2.4.1.2. Maslows behovspyramide

2.4.1.2.1. Fysiske behov

2.4.1.2.2. Tryghed

2.4.1.2.3. Sociale behov

2.4.1.2.4. Egobehov

2.4.1.2.5. Selvrealisering

2.4.2. Købemotiver

2.4.2.1. Funktionelle købemotiver

2.4.2.1.1. Varen købes på baggrund af rationelle overvejelser

2.4.2.2. Sociale købemotiver

2.4.2.2.1. Hensigten er, at den købte vare skal sende nogle bestemte signaler

2.4.2.3. Band waggon-effekten

2.4.2.3.1. Når en vare købes, fordi alle andre også gør det

2.4.2.4. Snob-effekten

2.4.2.4.1. Når en vare købes, fordi den skal signalere andre, at man er anderledes

2.4.2.5. Veblen-effekten

2.4.2.5.1. Når en vare købes, fordi den skal vise andre, at økonomien er i top

2.4.2.6. Thrifty-effekten

2.4.2.6.1. Når man køber en vare, fordi man ønsker at købe til lav pris, og fortælle folk om de gode køb der har lavet

2.4.3. Holdninger

2.4.3.1. Forudbestemt følelsesmæssig indstilling til at reagere på bestemte stimuli