Bevægelse

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Bevægelse af Mind Map: Bevægelse

1. Forsøg

1.1. Pendul

1.2. Bølger på en fjeder

1.3. Stort pendul: Amplituden er altid størst i starten

1.4. Foliebak med vand

2. Formler

2.1. Svingningstiden formlen:

2.1.1. T =2π*kvrod(L/G)

2.2. bolgensfart:

2.2.1. Frekvens*bølgelængden=fart

3. Begreber

3.1. Svingningstid

3.1.1. Hvor lang tid tager til pendul fra det ene- yder position til den anden

3.2. Bølge egenskaber

3.2.1. Reflekteres, kan gå Igennem hinanden, kan gå omkring ting

3.3. Tvæbølger

3.3.1. Bølger der svinger på tværs er deres udbredelse retning. Altså svinger op og ned - s-bøler (sekundære bølger)

3.4. Lægde bølger

3.4.1. Bølger der svinger i samme retning, som de udbreder sig - p-bølger (primær bølger)

3.5. overfladebølger

3.5.1. l-bølger (lange bølger)

3.6. Frekvens

3.6.1. Antal svingninger pr. sek

3.7. Amplitude

3.7.1. Pendulets længde fra yder til hvile position

3.8. Tyngdekraft

3.8.1. Den der holder alting til jorden

3.9. Konstruktiv interferens

3.9.1. Bølgetoppe forstærkes af bølgetoppe, og bølgedale forstærkes af hinanden

3.10. Destruktiv interferens

3.10.1. Bølgetoppe og bølgedale slukker hinanden

3.11. Knudepunkter

3.11.1. De steder hvor bølger ser ud til at stå stille

4. Kan kobles til

4.1. Lyd og lys

4.2. Energi