Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Hjernens udvikling af Mind Map: Hjernens udvikling

1. Amygdala

1.1. I følelseshjernen, emotionelt center

1.1.1. Håndterer følelser såsom frygt og lyst og forsvarsmekanismer såsom aggresivitet. Amygdala læser omgivelserne vh.a af sanserne.

1.1.1.1. Vagthund og alarrmklokke

1.1.1.1.1. Scanner omgivelser- spotter farer= aktiveres

1.1.1.1.2. Forskerne fortæller, at vredesudbrud – og andre følelsesmæssige udbrud – øger aktiviteten i amygdala. Det betyder, at din krop kommer i alarmberedskab. Amygdala vil sørge for din overlevelse. Konsekvensen bliver, at der bliver lukket ned for vigtige kognitive funktioner.

1.1.1.2. reagere lige så snart den tænker at der er fare på færde.

1.1.1.3. Mental plan: ramme hippocampus (regulerer stressniveau og hukommelsescenter) skrumper den vi dårlige til huske

1.1.1.4. scener/eksempler:

1.1.1.4.1. Hvis vi fx bliver ført til et mørkt lokale aktiveres den, fordi den ikke kender dette sted. Det kan også aktiveres når vi sidder til eksamenen og ikke kan finde ud af noget. Vi kommer til at frygte andre vigtige personers reaktioner og dettes betydning og vi bliver stressede. Stresshormoner pumpes i system, det bliver ubehageligt eller farligt. Stress

1.1.1.5. Lyst belønningscenter

1.1.1.5.1. lykkefølelse= dopaminudlølese= man bliver glad+ glad for næste gang (man drømmer tænker om næste ganhg)

1.2. udviklet i barndommen i hvert fald tidligy

2. To centre

2.1. frontallappen

2.1.1. Færdigudviklet i 20erne

2.1.2. Højere kognitive funktioner

2.1.2.1. Personligt: ansvarlighed, planlægning, opfatte (læse ansigtsudtryk) opmærksomhed, vurdering (beslutninger, konsekvenser) Regulerer følelser, dybere refleksion og impulskontrol

2.1.2.1.1. Regulerer føeleser: fx: Kan man styrer sine føelelser bedre. Så fx hvis man har haft en dårlig dag, i stedet for at lade det gå ud over andre, stopper man op og husker at man ikke kan lade det gå ud over andre. Det kan voksne bedre, dels pga. frontallap og dels pga. bedre samarbejde mellem den og amygdala.

2.1.2.1.2. 4 områder udvikles:

2.1.2.2. Socialt: 3mpati,

2.1.2.3. Udviklingstrin hjernen

2.1.2.3.1. 13-15 indadvendt udvikling

2.1.2.3.2. 16-18 udadvendt udvikling

2.2. Ikke flere hjerneceller men stærkere forbindelser

3. Samarbejde

3.1. ikke så godt. Ikke så godt linket

4. Pruning