Kognitionspsykologi

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Kognitionspsykologi af Mind Map: Kognitionspsykologi

1. Hukommelse

1.1. Sensorisk hukommelse

1.2. Korttidshukommelse

1.3. Langtidshukommelse

1.4. Hermann Ebbinghaus - introspektion (selv forsøgsperson) - vi kan huske +/- 7 enheder

1.5. teoretikkere

1.5.1. Brewer og Treymens forsøg - kontorforsøg - folk husker ting der ikke var i rummet

1.6. Frederick Bartlett - mennesker husker mere, hvis vi har interesse - perception, selektion

1.7. Endel Tulving

1.7.1. Explicit hukommelse - daglig tale "hukommelse"

1.7.1.1. Episodisk - minder

1.7.1.2. Skemantisk - faktaviden

1.7.2. Implicit hukommelse - vi er ikke opmærksom på den

1.7.2.1. Prodedure - tavs viden

1.7.2.2. Perceptuel - tingsforstillinger - viden om hvordan objekter ser ud, lugter, smager

1.7.2.3. Emotionelle reaktioner - her findes bla. fobier. Den egentlige episode gemmes ikke nødvendigvis i langtidshukommelse, men angsten findes stadig her

1.8. Genkaldelse

1.8.1. Tilstandsafhændig hukommelse

1.8.2. Kontekstafhændig hukommelse

2. Intelligens

2.1. Klassiske

2.1.1. Charles Spearman - G faktor

2.1.2. Albert Binet + Theodore Simon - første intelligensprøve

2.1.3. David Weschler - en prøve for børn og en for voksne

2.1.4. Francis Galton - intelligens er nedarvet

2.1.4.1. Cyril Burt - snød i undersøgelser for at bevise Galtons teori

2.1.5. Lewis M. Terman - intelligenskvotient (IK)

2.1.6. Herrnstein og Murray - the bell curve - forskelle i intelligens skyldtes genetiske forskelle (race)

2.2. Nyere

2.2.1. Howard Gardner - 7 intelligenser

2.2.2. Daniel Goleman - Følelsesmæssig intelligens

2.2.3. Dickens og Flynn - Flynn-effekten

2.2.4. Christiane Capron og Micheal Duyme - arv og miljø ved adoptinsbørn

2.3. E.L Thorndike - 3 intelligenser

3. Gestaltpsykologi

3.1. Max Wertheimer - helheden er mere en summen af delene

3.2. Gestaltlovene

3.2.1. Nærhedsloven

3.2.2. Figur-grundl-loven

3.2.3. Lighedsloven

3.2.4. Loven om lighed (kontinuitet)

3.2.5. Lukkethedsloven

3.3. Fritz Heider - overtro opstår når folk forbinder ting der tilfældigt optræder på samme tid

4. Læring og udvikling

4.1. Jean Piaget

4.1.1. Modningsprocesser

4.1.1.1. Den senso-motoriske fase (0-2 år)

4.1.1.1.1. 1. trin (0-1 mdr) medfødte reflekser

4.1.1.1.2. 2. trin (1-4 mdr) Primæe cirkel reaktioner

4.1.1.1.3. 3. trin (4-7 mdr) Sekundære cirkel reaktiner

4.1.1.1.4. 4. trin (8-12 mdr) Koordinering af sekundære cirkel reaktioner

4.1.1.1.5. 5. Trin (12-18 mdr) Tertiære cirkel reaktioner

4.1.1.1.6. 6. Trin (18-24 mdr) Mentale repræsentationer

4.1.1.2. Den præ-operationelle fase (2-6 år)

4.1.1.3. Den abstrakt-operationelle fase (12 år-)

4.1.2. Barnet er aktivt, omverdenen er passiv - konstruerer selv et billede af verden

4.2. Vygotsky

4.2.1. Barnet er aktivt i SAMSPIL med verden - lærer at forstå et allerede-eksisterende billede af verden

4.2.2. Zonen for nærmeste udvikling

5. Behaviorisme

5.1. John Watson

5.1.1. Ivan Pavlov - hundeforsøg - den der lærer er passiv

5.2. Skinner - Skinnerboksen - operant læring - den er lærer er aktiv

5.2.1. Forstærkning

5.3. Edward Lee Thorndike - trial and error

5.4. Wolfgang Köhler - S - O - R - kognitive processer mellem stimuli og reaktion

5.5. Albert Bandura - modelindlæring