Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Drikkevand af Mind Map: Drikkevand

1. Vandværk

2. Spildevand

3. Konventionelt landbrug

3.1. i markerne gødes der kunstgødning eller husdyrgødning, der anvendes pesticider mod ukrudt og skadedyr.

4. Brug af kunstgødninng

4.1. Hvis man ikke har nok husdyrgødning, bruger man kunstgødning.

4.2. kunstgødning inholder næringioner, så planterne kan have behov for.

5. Nitrogen og fosfor

5.1. vi alle har brug for næringsstof til vores livsprocesser, F.eks. kulhydrat, nitrogen, kalcium og jern.

5.2. næringsstof er i alt levende og alle har brug for næringsstof. næringsstof får vi gennem det vi spiser. næringsstof er livsnødvendigt for os.

6. Sådan beskytter vi drikkevandet

6.1. Hofor planter fx skove ved kildevands pladser

6.2. Det gavner også økonomien at de planter skove der, for økonomien. For nu er vi sikre på at vi har kildevandspladser i fremtiden, og så behøver der ikke blive brugt resurser på det senere

7. Sprøjtegift

7.1. Sprøjte kan sive ned i grundvandet

7.2. I år 2014 blev der fundet sprøjtetgift i over hver fjerde vandværk

7.3. Sprøjtegift kommer alle steder fra. Det kan fx være en golfbane eller bare fra havearbejde

8. GEOGRAFI

9. Grundvand

9.1. planterne optager først noget af vandet, og resten bliver til grundvand

9.2. grundvandet er det vand der kommer ud af vores vandhaner derhjemme

10. Vandets kredsløb

10.1. vandet fordamper

10.2. vandet bliver nedkølet

10.3. det begynder at regne

10.4. på jorden vil vandet samle sig på åer, floder og søer. før det vender tilbage til havet.

10.5. planterne optager vandet og det de ikke optager bliver til grundvand, efter det fordamper vandet fra bladene

10.6. vandet er nødvendig for dyr og planeter, fordi de dyr der lever i vandet kan optage vandet direkte gennem overfalden.

11. tilstandsformer

11.1. fast

11.2. flydende

11.3. Gas

11.4. temperatur

11.4.1. Celcius fra 0 til 100 grader

11.4.2. Fahrenheit

11.4.3. Kelvin starter ved nul (det absolute nulpunkt) -273,15 grader. Ved det absolute nulpunkt er der ingen energi i Atomerne

12. Eutrofiering

12.1. Hvis naturen får tilføjet for meget plantenæring, kan det være skadeligt.

12.2. Det kan ødelægge søer

12.3. plantenæring består mest af grundstofferne fosfor og nitrogen

12.4. det kan komme af at grundvandet er beskidt eller fra markerne med gylle og kunstgødning

12.5. De fleste planter er vant til lidt næringsstoffer, men de kan ikke tåle store mængder

12.6. Hvis e sø bliver næringsbelastet begynder planterne at vokse. Så dækker det for spolen så planterne ikke får nok lys og dør. Derfor bliver der ikke lavet så meget oxegen. Og det der er tilbage bliver brugt når planterne synker til bunden og de skal nedbrydes.

13. Destillation

13.1. vi skulle brug mange forskellig materialer. de tre forskellige 6 reagensglas, derefter skulle fylde 1/4 del af hav vand, sø vand

13.2. Vi skulle bruge 6 regents glas

14. Miljøfremmede stoffer

14.1. Betegnelse af stor gruppe af vidt forskellige stoffer der ikke skulle være hvor de er

14.2. Stofferne er meget svære for naturen at nedbryde

14.3. Det er ofte menneskeskabt, fx Roundup til at dræbe planter

15. Gode råd

15.1. Spar på vandet

15.2. Test dine instalationer, for der kan være gift i

15.3. Brug miljøvenlige rengøringsmidler

15.4. Undgå gift i haven

16. Kloridprøven

16.1. Vandhane vand var det 1-2 (blød/lav)

16.2. Deminiraliseret vand 0 (blød/lav)