Katastrofer- frygt & håb

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Katastrofer- frygt & håb af Mind Map: Katastrofer- frygt & håb

1. biologiske katastrofer

1.1. pandemi

1.1.1. infektionssygdom som spredes hurtigt og globalt. Et eksempel er den spanske syge som dræbte over 50 millioner mennesker.

1.2. epidemi

1.2.1. infektionssygdom som spredes hurtigt men i mindre områder.

1.3. virusinfektion

1.3.1. en virusinfektion skal bekæmpes af kroppens eget immunforsvar, da virus inficerer og overtager kroppens raske celler.

1.4. antibiotika

1.4.1. fremtidens katastrofe: modstandsdygtighed overfor antibiotika. Der bliver brugt antibiotika i grisestalden, som gør dem resistente mod antibiotika. Det anbefales af forskere at bruge mindre antibiotika i landbruget og også i sundhedsvæsenet. Løsningen er, at udvikle nye typer af antibiotika og reducere bruget.

2. migranter & flygtninge

2.1. hvordan flygter de?

2.1.1. de fleste flygtninge flygter i både. Mange af bådturene ender i drukneulykker. De overlevende bliver reddet af kystvagter.

2.2. livet efter rejsen

2.2.1. mange har nu nået deres mål og har fået asyl. Dem der ikke kan bevise hvor de kommer fra, opholder sig illegalt i et land. De holder sig skjult og får arbejde hos kriminelle forretningsfolk.

2.3. hvor flygter de hen?

2.3.1. mange flygtninge flygter til nærområder. Så derfor er der flest flygtninge i Afrika og Mellemøsten, og en mindre del til Europa.

3. teknologiske katastrofer

3.1. forurening af miljø

3.1.1. siden den industrielle udvikling har vi forurenet miljøet, ved at fremstille en masse produkter og stoffer. I dag fylder miljø problemer omtrent lige så meget som økonomiske problemer.

3.2. kernekraftværk Tjerenobyl

3.2.1. 1986 skete der en eksplosion pga. design og fejlbetjening. Det endte i brand og der blev spredt radioaktive gasser i området. Mange tusinde døde af strålingsskader.

3.3. kernekraftværk Fukushima

3.3.1. i 2011 ramte en tsunami kernekraftværket Fukushima. Reaktoren eksploderede og udsendte store mængder radioaktivt materiale.

3.4. plantegift under Vietnamkrigen

3.4.1. der kan også opstå katastrofer ved at bruge kemikalier uden at vide hvad det gør og indeholder. Det skete da USA sprøjtede Vietnam med plantegift, for at fjerne modstanderenes skjulesteder. Giften indeholdte det giftige dioxin. Siden er 1/2 million misdannede børn blevet født i de sprøjtede områder.

3.5. kernekraftværk Three Mile Island

3.5.1. pga. en teknisk fejl slap der radioaktivt materiale ud af reaktoren, men det blev fortyndet i atmosfæren. Hvilket betød man ikke kunne måle sundhedseffekten.

3.6. farlige teknologier

3.6.1. i dag finder der mange effektive men farlige teknologier. Der kræves bedre sikkerhedsanstaltninger til jo farligere teknologien der bruges er. Og i dag bruges der mange farlige teknologier som flyvning. Hvis et fly styrter er det betragtet som en katastrofe da sikkerheden er så god, at det sjældent sker.

4. opstår således: små lavtryk dannes- lavtrykkene følger passatvindene over havet- tiltrækker luft med højt indhold af vanddamp- luften stiger til vejrs og afbøjes- hvor det roterer i cirkler. Når orkanen kommer ind over land, aftager den hurtigt fordi der ikke er energi fra vanddamp. En orkan kan nå hastigheden 300 km/t.

5. vejrfænomener

5.1. El Niño

5.1.1. suger fugtigt luft fra Sydamerika til Stillehavet, forårsager tørke og store nedbør. Opstår med 2-7 års mellemrum.

5.2. tørke

5.2.1. tørke i subtropiske områder. Forårsager at landbruget ikke fungerer, fx afgrøder ikke kan vokse og jorden tørrer ud.

5.3. skovbrande

5.3.1. tørke er skyld i skovbrande. Det opstår pga. ubetænksom omgang ved ild eller naturligt, som ved lynnedslag. Farligt for beboerne tæt på, men nødvendigt for plantevækst og økosystemer.

5.4. oversvømmelser

5.4.1. flest ved monsunområder. Pga. kraftig regn.

5.5. orkaner

6. jorden ryster

6.1. jordskælv

6.1.1. når jordens kilometertykke plader gnider op mod hinanden, dannes der jordskælv. Jordskælv forplanter rystelser langt inde i jordens hypocenter.

6.2. tsunami

6.2.1. når plader forskydes under havet, opstår jordskælv der sætter havet i bevægelse. Og får bølger til at stige. Det bliver først farligt ved kysten, for der bliver bølgerne presset op.

6.3. vulkanudbrud

6.4. richterskalaen

6.4.1. richterskalaen er et mål for, hvor meget en seismograf vil ryste, hvis den står 100km fra jordskælvets epicenter.

6.5. starten af et udbrud: der kommer gasser og aske op fra den. Senere kommer der brandvarmt flydende lava og aske ud af den.

6.6. friktion= gnidningsmodstand epicenter= jordskælvets centrum ved overfladen (lodret over hypocenter) hypocenter= jordskælvets centrum inde i jorden.