Livsfilosofi og eksistentialisme

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Livsfilosofi og eksistentialisme af Mind Map: Livsfilosofi og eksistentialisme

1. Egoisme på Mount Everest

1.1. Artiklen om Egoisme på Mount Everest beretter om en gruppe af bjergbestigere, som går forbi en døende mand i deres forsøg på at nå toppen af verdens højeste bjreg. Overvej hvad det er, som driver bjergbestigerne i denne situation. Hvordan giver forbigangen bedst mening?

1.2. Vurder om bjergbestigning og oprydning i Everest Death Zone er eksempler på meningsskabende aktiviteter, som har karakter af projekter eller moralsk integritet?

1.3. Sherpaerne kan godt forstå, at bjergbestigerne kun tænker på sig selv i 8000 meters højde. Det handler om overlevelse, og der er ikke overskud til andet. Diskutere om de normale etisk regler suspenderes under ekstreme og livstruende forhold?

1.4. Sherpaerne omtaler Mount Everest som et helligt bjerg. Skyldes det bjergets næsten uovervindelige højde, eller tillægger sherpaerne rent faktisk bjerget værdi i sig selv? Kan ting have andet end en brugsværdi?

2. Det kan betale sig at være generøs

2.1. Hvad er et generøst menneske?

2.2. Hvordan påvirker generøsitet vores liv?

2.3. Er generøse mennesker lykkelige?

2.4. Giv et eller flere hverdagseksempler på gerninger, som skaber glæde.

2.5. Vurder hvilken rolle generøsitet og selvrealisering spiller for det gode liv? Inddrag Tor Nørretranders, og kom med eksempler fra din egen hverdag.

2.6. Kan en gerning være god, uden at der er andre mennesker som oplever den? Er sherpaernes oprydning god for bjerget, eller er den god, fordi den forbedrer fremtidige bjergbestigeres oplevelse af bjerget?