Affald er en stor global belastning

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Affald er en stor global belastning af Mind Map: Affald er en stor global belastning

1. Ødelægger vand- natur og dyremiljø, da affald ofte ende i naturen

1.1. Dyremiljøet samt plantemiljøet kan formindskes

1.1.1. Der kræves at miljøerne tilpasser sig for overlevelse

1.1.1.1. Forringet mad-ressourcer for dyrelivet

1.1.1.1.1. = Påvirke os

1.1.1.1.2. Madforgiftning

1.1.1.1.3. Dødeligheden øges

1.1.1.1.4. Hungersnød

1.2. Lang nedbrydningsproces

1.3. Skaber en uoverskuelig oprydningsproces

1.3.1. Affald som kemikalier, mikroplast m.m. kan sprede sig, og efterfølgende være umuligt at bortskaffe, hvis det ender i grundvandet eller i levende organismer.

1.3.1.1. Luftforurening

1.3.1.1.1. Livsfarligt

1.3.1.2. vandforurening

1.3.1.2.1. Livsfarligt, især for dyremiløet. - dette kan herefter videreføres til os da disse dyr er vores foøderessurce

1.3.2. Tidskrævende og meget dyrt at foretage

2. For lille interesse i genanvendelse

2.1. Vi har en vanepræget tilgang til affald

2.1.1. Mange mangler motivationen til at genanvende da det kan forekomme besværligt og i det fleste tilfælde som noget nyt. - da vi skal omlægge det vi er vant til.

3. Den økonomiske- og politiskeindfaldsvinkel/støtte

3.1. Økonomien sætter grænser

3.2. Store beslutninger der vedrører affald bestemmes af politikere, dette nedvægtes oftest

3.2.1. En prioritering

3.2.2. En for svar påvirkelse på borgerene

3.3. politiskepartier har affald som der valgløfter(dog sker der ingen radikale ændringer

4. Global opvarmning

4.1. Drivhusgasser

4.2. Smelte is

4.2.1. forhøjet vandstande

5. Vores mentalitet

5.1. "Affald skaber affald"

5.1.1. Situeret læring

5.2. At tage hånd om affald bliver set som en ligegyldighed

5.2.1. uoverskuelige soteringer

5.3. vores materialistiske livskvaliteter

6. Genanvendligt affald smidt i en alm skraldespand.

6.1. Vi gider ikke at sotere

6.2. Genanvendeligt affald går til spilde.

6.3. For ringe muligheder for at kunne smide de forskellige typer affald ud på en korrekt måde.

7. Den "onde cyklus"

7.1. Negativt billede af omgivelserne

7.1.1. turisme

7.1.2. naturoplevelser

7.2. "Affald skaber affald"

7.2.1. = uoverskuelig tilgang til affald

7.3. Bakterievæksten øges med mængden af affald.

7.3.1. tungmetaller

8. For begrænset viden, i forhold til konsekvenserne af affald.

8.1. Miljø bestemt - Den primære gruppe (familien) spiller en afgørende rolle

8.2. Den unge målgruppe