Vindmøller - er det virkelig bæredygtigt?

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Vindmøller - er det virkelig bæredygtigt? af Mind Map: Vindmøller - er det virkelig bæredygtigt?

1. Undersøgelser

1.1. Hvor høj er møllen?

1.2. Hvor stort et areal spænder vingerne over?

1.3. Hvor hurtigt drejer møllen?

1.4. Hvad er vindhastigheden?

1.5. Hvor lange skygger kaster møllen?

1.6. Hvor kan man høre møllen?

1.7. Hvilke planter vokser her?

1.8. Hvilke dyr findes her?

1.9. Hvordan er landskabet her?

1.10. Andet spændende ...

2. Er det bæredygtigt ...

2.1. i forhold til naturen?

2.1.1. økosystemer

2.2. i produktionen af møllen?

2.2.1. råstoffer

2.2.2. produktion

2.2.3. transport

2.3. i forhold til energiregnskabet?

2.3.1. energi til produktion af møllen

2.3.2. energi produceret af møllen

2.4. i forhold til energiomsætning og -lagring?

2.4.1. når vinden ikke blæser

2.4.2. når vi har mere energi end vi skal bruge

2.5. i forhold til mennesker?

2.5.1. Støj

2.5.2. Lysglimt

2.5.3. Skygger

3. Produkt: en multimodal tekst til en fælles webavis

3.1. Modalitet er en måde at udtrykke sig på. Multimodalitet er, når der udtrykkes på flere måder på samme tid. En multimodal tekst er en tekst, der benytter sig af flere modaliteter.

3.2. Krav til indhold

3.2.1. Stof fra alle 3 naturfag

3.2.2. Egne undersøgelser

3.2.2.1. beskrivelse

3.2.2.2. resultater

3.2.3. dokumentation

3.2.3.1. egne

3.2.3.1.1. egne billeder

3.2.3.1.2. illustrationer

3.2.3.1.3. opmålinger

3.2.3.1.4. beregninger

3.2.3.1.5. film

3.2.3.1.6. andet ...

3.2.3.2. andres

3.2.3.2.1. informationer

3.2.3.2.2. modeller

3.2.3.2.3. andet ...

3.2.4. mindst 3 modaliteter

3.2.4.1. fx skrift, billeder, lyd, levende billeder, symboler, skemaer mv.

3.2.4.2. Skrift (tekst) OBLIGATORISK!

3.2.4.2.1. fagtekst

3.2.4.2.2. rig på fagudtryk

3.2.4.2.3. brug opskriften fra 1-sides-rapport

3.2.4.3. billeder og figurer

3.2.4.4. lyd

3.2.4.5. levende billeder

3.2.4.6. symboler og modeller

3.2.4.7. skemaer og grafer

3.3. Webavis

3.3.1. Artiklen skal udgives i den fælles webavis.

3.3.2. Hver gruppe vælger en redaktør, som får skriveadgang til avisen.

3.3.3. Gruppen har ansvar for at sætte sin artikel rigtigt op med alle modaliteter.

3.3.4. Deadline: torsdag d. 12. oktober 2017. Herefter lukkes skriveadgangen for alle.

3.3.5. nat8.skoleblogs.dk

4. Arbejdspørgsmål

4.1. Arbejdspørgsmål er fakta-spørgsmål, som skal hjælpe dig med at skaffe viden om emnet.

4.1.1. Eksempel: Hvordan virker en vindmølle? (fysik/kemi)

4.1.2. Eksempel: Hvilke dyr og planter lever inden for en radius af 100 meter fra møllen? (biologi)

4.1.3. Eksempel: Hvordan er vindforholdene omkring møllen året igennem? (geografi)

4.2. DU får viden om emnet ved at finde gode svar på dine arbejdspørgsmål.

4.3. I skal udarbejde 3-4 arbejdspørgsmål til hvert af fagene

4.3.1. Biologi

4.3.2. Geografi

4.3.3. Fysik/kemi